Direct naar de content

Agenda Begrotingsraad

Donderdag 9 en dinsdag 14 november, 10.00 uur, raadzaal

Donderdag 9 november

De eerste dag van de begrotingsbehandeling staat in het teken van de Algemene beschouwingen over de Begroting 2018.

De raad neemt aan het begin van de vergadering afscheid van mevrouw A.J.M. (Antoinette) Laan (VVD).

Dinsdag 14 november

Het afrondende debat tussen de raad en het college vindt plaats op dinsdag 14 november. De raad besluit over de ingediende moties en amendementen, stelt de begroting, meerjarenraming en de belastingverordeningen voor 2018 vast.

Kijk hier voor de volledige agenda.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen. De vergadering wordt ook live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. De vergadering is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.