Direct naar de content

Aftrap Social Trial Rotterdam

Doen wat nodig is voor mensen met dementie

Doen wat nodig is voor mensen met dementie. Dat gebeurt vandaag op Wereld Alzheimer Dag en dat is ook het vertrekpunt van de Social Trial Rotterdam. Een experimentele methodiek voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. Afgelopen weekend vond in bijzijn van wethouder Sven de Langen (Volksgezondheid, Zorg, Ouderen, Sport) de officiële aftrap plaats in de Rotterdamse wijk Hillegersberg-Schiebroek. Het project is een initiatief van Stichting Humanitas, Zilveren Kruis Zorgkantoor, verschillende welzijnspartijen in de regio, Tao of Care en de gemeente Rotterdam en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.

Het aantal mensen met de diagnose dementie stijgt. Nederland telt naar schatting van Alzheimer Nederland op dit moment zo’n 300.000 mensen met dementie. Verwacht wordt dat dit aantal verder stijgt naar 500.000 in 2040. In Rotterdam staat de teller op zo’n 8.800 mensen met dementie. Dit aantal neemt naar verwachting toe naar 14.000 personen in 2040. Het is daarom zaak om te doen wat nodig is om deze mensen te voorzien van passende ondersteuning. Social Trial Rotterdam maakt hiervan een prioriteit. Een goede zaak volgens Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen, Sport:

“Wat vaak wordt vergeten is dat mensen met dementie niets liever willen dan hun leven voortzetten samen met hun dierbaren. Ze hebben net als iedereen behoefte aan waarde toevoegen aan hun leven, aan een bevredigende invulling van de dag en het aangaan van betekenisvolle relaties. Door de ziekte komen universele menselijke behoeften onder druk te staan. Via de benadering van de Social Trial wordt ingezet op zoveel mogelijk behoud van kwaliteit van leven en passende ondersteuning in de vorm van maatwerk. Het is daarmee ongelooflijk waardevol!”

Sociale Benadering Dementie
In de wijk Hillegersberg-Schiebroek zijn de samenwerkende partijen binnen de Social Trial Rotterdam deze maand gestart met de ondersteuning van de eerste zes mensen met dementie. Nog eens 10 mensen worden ondersteund via het digitale sociale benaderingsplatform: SBDigitaal. Een platform dat in tijden van corona is ingezet om de fysieke afstand te overbruggen, maar inmiddels vast onderdeel is van de ondersteuning. De komende tijd worden deze aantallen opgeschaald tot een maximum van 80 deelnemers per Sociaal Benaderingsteam (SBD-Team).

Het SBD-team heeft een belangrijke rol in de methodiek van de Social Trial dat is gebaseerd op de Sociale Benadering Dementie. Deze visie is ontwikkeld door Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie. Voor de juiste ondersteuning werken de Sociale Benadering Teams (SBD-Teams) samen met ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, statushouders, studenten, maar ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook zoekt het SBD-team de verbinding met andere partijen in de wijk, zoals welzijnsorganisaties en huisartsen om zo gedurende de gehele ziekteperiode goed in te kunnen spelen op de persoonlijke behoefte van mensen met dementie en hun naasten.

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter stichting Humanitas:

“Wat is er mooier dan dat we kunnen voorkomen dat mensen naar een verpleeghuis moeten als ze het liefst thuis willen blijven wonen en dat door alle schotten heen, de mantelzorg of partner hierbij kunnen helpen.”

Maatschappelijke waarde
De Social Trial dient ook maatschappelijke doelen: de nieuwe aanpak maakt gebruik van onbenut arbeidspotentieel en resulteert in potentieel lagere zorgkosten.

Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg en dementie:

“Middels de Social Trials leren we dat mensen met dementie en hun naasten behoeften hebben aan ondersteuning van professionals die hen helpen in de ondersteuning van het gewone dagelijkse leven. Dit vraagt niet alleen om een professional met een medische achtergrond. Daarom experimenteren we in de Social Trials met het bieden van ondersteuning door mensen zonder zorgachtergrond (o.a. journalistiek, humanistiek)”.

Marti Paardekooper, directeur Zilveren Kruis Zorgkantoor:

“Sociale benadering zegt het eigenlijk al; als je de diagnose dementie krijgt, dan ben je niet je ziekte, maar een persoon met angsten, behoeften en verlangens. Het welzijn van mensen met dementie gaat om het totaal plaatje, niet alleen de medische kant van de ziekte. De belofte van de trials is dat deze manier van benaderen het welzijn van mensen met dementie en hun naasten vergroot. De inzet van het eigen netwerk groter en van schaarse zorgprofessionals lager zal zijn. En uiteindelijk dus ook bijdraagt aan de betaalbaarheid van zorg voor alle burgers. De ambitie van de trial is om die bewegingen ook aan te tonen. Dat zou enorm helpen voor het vervolg op de trials”.

 

Afbeeldingen