Direct naar de content

Aftrap programma ‘ons koloniaal en slavernijverleden en de stad van nu’

Op 17 mei werd het programma over het koloniaal en slavernijverleden van Rotterdam gepresenteerd. Het programma is gericht op erkenning, bewustwording en kennisdeling over het verleden en de doorwerking in het nu. De presentatie werd gegeven aan 65 Rotterdammers die samen met burgemeester Aboutaleb in gesprek gingen over het excuus wat vorige jaar namens het college werd gegeven.

Gesprek over excuus

Op 10 december 2021 bood burgemeester Aboutaleb excuus aan namens het college voor het slavernijverleden van Rotterdam. Vanwege de toen geldende corona maatregelen konden Rotterdammers daar niet op reageren. Daar wordt de komende tijd gelegenheid voor gegeven met een aantal gesprekken in de stad. 17 mei trapte de burgemeester dit af met 60 Rotterdammers die samen kwamen op het Stadhuis om te praten over de impact van het excuus.

Aanleiding

In opdracht van de gemeente heeft het Koninklijke Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in 2017 onderzoek gedaan naar het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Het onderzoek toont aan dat Rotterdam, net als andere Nederlandse (haven)steden, vanaf 1600 een rol speelde in de Nederlandse koloniale handel en slavernij.

De onderzoekuitkomsten waren voor de gemeente de aanleiding om samen met Rotterdammers op zoek te gaan naar een passende manier om met deze kennis om te gaan. In stadsgesprekken heeft de gemeente  200 Rotterdammers, wetenschappers en andere experts gesproken. Uit deze gesprekken bleek dat er vooral behoefte is aan erkenning, educatie, excuses en duurzame inzet op racismebestrijding. De opbrengsten uit deze stadsgesprekken bepalen de inhoud van het programma dat nu van start gaat.

Programma 2022

De komende tijd zet de gemeente zich in om het verleden dat ons verdeelde, te maken tot de toekomst die ons verbindt. Het programma moet bijdragen aan kennis, bewustwording en erkenning van het verleden en de gevolgen daarvan in het heden. Hiermee pakken we verdeeldheid en ongelijkheid onder Rotterdammers aan. En we streven naar een verdraagzaam Rotterdam in de toekomst. Een stad waar iedereen meedoet en waar we niemand buitensluiten

Onderdelen van het programma zijn onder anderen;

– een menukaart met lesaanbod voor het onderwijs

– een boek over het koloniaal verleden van Rotterdam die vanaf juni gratis af te halen is op een aantal centrale plekken in de stad

– een  subsidieregeling voor culturele en maatschappelijke projecten die vanaf 1 juni wordt opengesteld

– een pilot voor toelichting bij straatnamen

– een centrale plek voor stamboomonderzoek

– verdere stadsgesprekken

– blijvende inzet op racismebestrijding

Lees meer over het programma op rotterdam.nl/gedeeldegeschiedenis

Ons koloniaal en slavernijverleden en de stad van nu – programma 2022