Direct naar de content

Afspraken met scholen over de verkeersveiligheid Laan op Zuid

Toezicht op het bouwverkeer, een blokkade op de oversteekplaats bij de basisschool, lokale verkeerslessen en snelheidsmetingen. Dat zijn enkele afspraken die het gebied Feijenoord en basisscholen De Clipper en De Wissel maakten naar aanleiding van het tragische verkeersongeval op de Laan op Zuid vorige week maandag.

Bij de plaats van het ongeval ter hoogte van de tramhalte komt aan beide zijden een verkeersregelaar om het bouwverkeer te leiden. De oversteek ter hoogte van  basisschool De Clipper is geblokkeerd, zodat oversteken hier niet meer mogelijk is. Fietsers en voetgangers worden met borden verwezen naar het met verkeerslichten geregelde kruispunt Vuurplaat en Brede Hilledijk. De gemeente gaat de komende periode extra toezien op de bouwactiviteiten en optreden als dat nodig is.

Kinderen kunnen niet genoeg geleerd worden hoe ze met het verkeer om moeten gaan. Met de scholen en de politie is afgesproken om samen een verkeerslespakket te ontwikkelen, dat specifiek ingaat op de verkeerssituatie op de Laan op Zuid en omgeving. Daarnaast bekijken de scholen of er klaar-overs ingezet kunnen worden en daar is hulp van ouders bij nodig. Met de politie is afgesproken om regelmatig snelheidscontroles te houden op de Laan op Zuid.

Ouders en scholen maken zich al langer zorgen over de verkeersveiligheid van kinderen die de drukke Laan op Zuid moeten oversteken. Er wordt geregeld hard gereden. Daar komt bij dat er nu op twee plekken bouwactiviteiten plaatsvinden wat de verkeerssituatie ingewikkelder maakt. Op de plek waar het ongeval plaatsvond, wordt een kruispunt ingericht vanwege de aansluiting met de Paul Krugerstraat (Afrikaanderwijk) en de parkeergarage onder de nieuwbouw aan de Laan op Zuid. De werkzaamheden beginnen over een paar weken en het kruispunt is medio december naar verwachting klaar. De verkeerslichten die er nu al staan, worden dan ingeschakeld.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sharon Buys, communicatieadviseur Feijenoord, telefoon 06-46580690.