Direct naar de content

Advies Cultuurplan 2025-2028: Meer aanbod in meer wijken voor meer Rotterdammers

DIT IS EEN PERSBERICHT VAN DE ONAFHANKELIJKE ADVIESCOMMISSIE CULTUURPLAN 2025-2028

In het Rotterdamse Cultuurplan voor de jaren 2025-2028 komt meer ruimte voor culturele organisaties die Rotterdammers bereiken die minder vaak kunst en cultuur bezoeken. Ook komt er meer ruimte voor aanbod in de wijken buiten het centrum. Dat staat in het advies ‘Verandering Verankerd’ van een door cultuurwethouder Said Kasmi ingestelde tijdelijke adviescommissie. De commissie van experts uit de verschillende culturele disciplines beoordeelde 140 ingediende aanvragen. 46 daarvan zijn cultuurorganisaties die niet eerder in het Cultuurplan zaten. Binnen het beschikbare budget kunnen 106 aanvragen worden gehonoreerd. Dat zijn er twaalf meer dan in de huidige cultuurplan¬≠periode (2021-2024). 23 organisaties komen voor het eerst in het Cultuurplan als het aan de adviescommissie ligt.

 

De commissie, onder voorzitterschap van Mei Li Vos, heeft rekening gehouden met de wens van de gemeente om het aanbod meer te spreiden over de stad en ook Rotterdammers te bereiken die minder vaak kunst en cultuur bezoeken. Dat leidde tot een advies waarin een relatief groot aantal nieuwe en kleinere organisaties een plek in het Cultuurplan krijgt. De ruimte daarvoor ontstond doordat sommige organisaties niet langer in het Cultuurplan worden opgenomen of minder subsidie krijgen dan nu.

 

De artistieke kwaliteit van de aanvragers was het belangrijkste criterium. Daarnaast beoordeelde de commissie de waarde van een culturele organisatie voor de stad en de zakelijke kwaliteit. In een aantal gevallen leidde dat tot een negatief advies, tot een positief advies buiten het beschikbare budget of tot een subsidiekorting. Dat is pijnlijk voor deze aanvragers, maar de ruimte die hierdoor ontstaat komt ten goede aan vernieuwing en verbreding van het cultuuraanbod en het bereik in de stad.

 

Veel van de nieuwe aanvragers met een positief advies komen uit de zogenaamde Impulsregeling, die de gemeente in de afgelopen periode inzette om nieuwe initiatieven ontwikkelkansen te geven. Die Impulsregeling heeft volgens de commissie goed gewerkt. Het college van b en w is voornemens deze regeling af te schaffen, maar de commissie onderstreept in haar advies het belang om vernieuwing te blijven stimuleren en dus met een visie op vernieuwing te komen.

 

Het integrale advies, inclusief het advies over de individuele instellingen, is te bekijken op www.cultuurplanrotterdam2528.nl.

Vragen over het proces van totstandkoming van het Cultuurplan kunt u stellen aan Paul Tissingh, woordvoerder wethouder Kasmi (Onderwijs, Cultuur en Evenementen), 0622047525, pj.tissingh@rotterdam.nl.

De adviescommissie wordt na presentatie van het advies opgeheven. Vragen over hoe het advies tot stand is gekomen kunt u via Paul Tissingh voorleggen aan Mei Li Vos, voorzitter van de tijdelijke adviescommissie. Over individuele beoordelingen worden geen uitspraken gedaan.