Direct naar de content

Actualiteitenraad

Donderdag 15 februari, 10.00 uur, raadzaal

Aan het begin van de Actualiteitenraad biedt de voorzitter van de Onderzoekscommissie Hoekse Lijn, de heer Jan-Willem Verheij, het onderzoeksrapport aan de voorzitter van de gemeenteraad aan. Daarbij geeft hij een korte toelichting. Het rapport wordt na de overhandiging openbaar gemaakt op het Raadsinformatiesysteem van Rotterdam. Behandeling in de gemeenteraad is voorzien op donderdag 22 februari.

De volgende verzoeken zijn ontvangen om daarna tijdens de Actualiteitenraad te behandelen.

Schrikbarende stijgiing aantal overvallen

(VVD)

Joodse achtergrond? Probleem voor STNR

(Leefbaar Rotterdam)

Prestatieafspraken Havensteder

(SP)

Boijmans van Beuningen

(PvdA)

Toelichting onderzoeksrapport Hoekse Lijn

Direct na de Actualiteitenraad geeft de voorzitter van de onderzoekscommissie Hoekse Lijn in aanwezigheid van de andere leden, een korte toelichting voor vertegenwoordigers van de media. Ook beantwoordt jok eventuele vragen. Deze bijeenkomst vindt plaats in de leeszaal naast de raadzaal (SH106).


Noot voor de redactie:

Op donderdagochtend – wanneer er geen raadsvergadering is – vergadert de raad met het college tijdens de zogenoemde Actualiteitenraad over actualiteiten en regelingen van werkzaamheden. Om u snel te informeren ontvangt u op woensdagmiddag, zo spoedig mogelijk na 16.00 uur, een overzicht van de ingediende onderwerpen. De vergadering begint om 10.00 uur in de raadzaal, duurt tot 11.00 uur en als de agenda daarom vraagt tot uiterlijk 11.30 uur.

Voor meer informatie: Ton van Bree, adviseur communicatie en dienstverlening van de  raadsgriffie Rotterdam, 06 2221 3746 of t.vanbree@griffie.rotterdam.nl