Direct naar de content

Actieplan Verkeersveilige Scholen: Rotterdam helpt scholen verkeersveiligheid te verbeteren

Hardrijdende automobilisten, parkeerperikelen rondom de school en onoverzichtelijke oversteekplekken. Veel Rotterdamse ouders ervaren de schoolomgeving als onveilig. Daarom gaat gemeente Rotterdam de verkeersveiligheid op en rond scholen actief helpen verbeteren met het Actieplan Verkeersveilige Scholen. Wethouder Eerdmans (o.a. Veiligheid): “De school kiest uit ons Actieplan zelf welke instrumenten zij willen inzetten voor hun leerlingen, de gemeente neemt de organisatie vervolgens uit handen.”

Kinderen worden steeds vaker met de auto naar school worden gebracht, omdat ouders het onveiliger vinden. Met als gevolg nog meer verkeersdrukte bij de scholen en – bovendien- kinderen die te weinig ervaring opdoen in het verkeer. Ervaring die ze nodig hebben om zich veilig in het verkeer te bewegen, bijvoorbeeld als ze naar de middelbare school gaan. Uit onderzoek onder 189 Rotterdamse scholen van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat ook scholen zich maken zorgen over de verkeersveiligheid. Door allerlei andere prioriteiten en tijdgebrek kunnen ze er echter onvoldoende aandacht aan geven

Op de fiets of lopend naar school
Met educatie, voorlichting en maatregelen wordt ingezet op de grootste knelpunten in de omgeving van de school. De top 5: chaos in de schoolspits, parkeerproblemen, te weinig ervaring van de kinderen in het verkeer, gevaarlijke oversteeklocaties en hoge rijsnelheden voor de school. Op die manier doen kinderen meer kennis en ervaring op in het verkeer. En begrijpen ouders en omwonenden beter wat de gevolgen zijn van hun gedrag in het verkeer rond de school. De uitvoering van het pakket van effectieve educatieve acties is neergelegd bij derden en legt op deze manier weinig beslag op de tijd van scholen. Scholen kunnen zelf kiezen wat zij nodig vinden. Aandacht voor veilig fietsen? Daar bieden de gemeente bijvoorbeeld een ervaren fietsdocent voor aan. Overlast tijdens de schoolspits? Dan kan de school kiezen voor speciale voorlichtingsteams. Aanvragen gaat heel eenvoudig via de website rotterdam.nl/verkeersveiligescholen. Scholen kunnen tot maximaal 2.000 euro per jaar aan educatieve maatregelen aanvragen. In totaal is jaarlijks 80.000 euro beschikbaar.

Aanpassingen op straat
Voor fysieke aanpassingen op straat kunnen scholen voor advies terecht bij de gemeente. De maatregelen variëren van een extra drempel op straat tot het instellen van eenrichtingsverkeer. Voor deze maatregelen is jaarlijks 150.000 euro gereserveerd.

Meerjarenplan
Het actieplan maakt onderdeel uit van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2016-2018, dat op 19 januari is vastgesteld. Daarin ligt het accent op bescherming van kwetsbare weggebruikers, zoals kinderen en fietsers. Asociaal verkeersgedrag en 40 gevaarlijke wegen en kruispunten worden aangepakt. De gemeente beoogt 25% minder verkeersdoden en 10% minder gewonden. Ook moeten meer Rotterdammers zich veilig voelen in het verkeer in hun stad. Voor de uitvoering van het meerjarenplan krijgt de gemeente subsidie van de metropoolregio Den Haag Rotterdam.

Tijdens de begrotingsbehandeling november 2014 heeft raadslid Danielle Knieriem (CDA), met steun van andere partijen, een motie ingediend om de verkeersveiligheid rondom scholen te waarborgen.

Meer informatie is te lezen in het Actieplan Verkeersveilige Scholen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Claudia Verhulp, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-51 26 63 15 of c.verhulp@rotterdam.nl