Direct naar de content

Aanvragen ‘bouwplaatsvergunning’ gemakkelijker én sneller

Vanaf 2 november 2015 is het voor aannemers, bedrijven en Rotterdammers gemakkelijker én sneller om een vergunning aan te vragen voor het inrichten van een bouwplaats. Dit kan vanaf dat moment 24/7 digitaal via één ingang. Daarnaast is de procedure sneller dan voorheen: maar liefst 80% van de aanvragen wordt in de helft van de tijd afgehandeld. Hiermee zet Rotterdam een volgende stap in het verminderen van regeldruk.

Eén ingang
Het aanvragen van een vergunning kan vanaf 2 november 2015 digitaal, 24/7 en via één ingang. Aanvragers hoeven niet langer zelf alle gemeentelijke diensten af voor advies, maar dienen de aanvraag één keer digitaal in. De gemeente zorgt er dan zelf voor dat alle benodigde partijen gevraagd worden om advies. Terwijl de doorlooptijd voorheen acht weken was, kan de gemeente nu 80% van de aanvragen in de helft van de tijd afhandelen.

Nieuwe naam
De voormalige ‘bouwplaatsvergunning’ heeft per 2 november ook een nieuwe naam: ‘Vergunning gebruik van de weg’ (VGW). Particulieren en bedrijven die tijdelijk een voorwerp (denk aan een container, steiger, bouwkeet of mobiel toilet) op of aan de weg willen plaatsen, hebben hiervoor in veel gevallen deze vergunning nodig. Zo voorkomt de gemeente gevaarlijke situaties of overlast voor buurtbewoners of weggebruikers. De ‘Vergunning gebruik van de weg’ is ook nodig om blijvend een brievenbus, reclamemast, vlaggenmast of ander straatmeubilair op of naast de weg te mogen plaatsen.

Kostenloos
De ‘Vergunning gebruik van de weg’ is net als de voormalige bouwplaatsvergunning kostenloos. Wel kunnen aanvragers te maken krijgen met bijkomende kosten zoals kosten die verbonden zijn aan het opheffen van een parkeerverbod.

Voor meer informatie over de ‘Vergunning gebruik van de weg’ (VGW) kunt u terecht op www.rotterdam.nl/vergunninggebruikvandeweg


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther Philipsen, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, tel. 06 12 62 97 49 of e.philipsen@rotterdam.nl