Direct naar de content

Aantrekkelijk wonen en recreëren aan de Parkhaven

De Parkhaven wordt een aantrekkelijk gebied om te wonen en te recreëren. Er kunnen maximaal 650 woningen in het gebied links en rechts van de Euromast aan de Parkhaven komen. De kade aan de Parkhaven verandert in een groene kade met bomen, bankjes en veel ruimte om te wandelen en fietsen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad om het bestemmingsplan voor het gebied aan de Parkhaven vast te stellen.

“Er komen sociale huurwoningen, huur- en koopwoningen in het middensegment en duurdere huur- en koopwoningen. Woningen voor iedere Rotterdammer dus. Juist de mix van verschillende type woningen vinden we heel belangrijk “, zegt wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen).  Ze vervolgt: “Doordat hier in de toekomst gewoond gaat worden, wordt het ook ’s avonds een aantrekkelijk en levendig gebied om naar toe te gaan. Het kan een fijne plek worden om een terrasje op te zoeken of te flaneren langs de Parkhaven.”

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van drie appartementengebouwen ten noorden van de Euromast en vijf appartementengebouwen ten zuiden van de Euromast. De hoogte van de appartementengebouwen varieert van 26 tot 70 meter. Het toekomstige woningaanbod bestaat voor de helft uit betaalbare woningen.

Groen, horeca en kleinschalige bedrijvigheid
De gemeente gaat het groen dat deels plaats moet maken voor de nieuwe woningen, volledig compenseren. De gemeente plant circa 300 nieuwe bomen en ander groen. Het is daarnaast de bedoeling om zoveel mogelijk bestaande bomen een nieuwe plek te geven binnen het woningbouwplan. De nieuwbouw wordt klimaatadaptief en natuurinclusief gebouwd, wat inhoudt dat er bewust ruimte wordt gecreëerd voor biodiversiteit, zodat er meer planten- en dierensoorten kunnen leven.
In de appartementengebouwen komt ruimte voor horeca, vrijetijdsvoorzieningen, kantoren, kleinschalige bedrijfjes en maatschappelijke voorzieningen, zoals een gezondheidscentrum. Er blijft ruimte voor alle huidige attracties en boten langs de Parkhaven. Wel wordt de minigolfbaan iets verplaatst.

Twee parkeergarages en 2500 fietsparkeerplaatsen
Er zijn twee ondergrondse parkeergarages gepland: één ten noorden van de Euromast en één ten zuiden van de Euromast. Omdat de verwachting is dat veel toekomstige bewoners en gebruikers gebruik zullen maken van OV en fiets, komen er bijna 2500 fietsparkeerplaatsen. In de toekomst komt er hoogwaardig openbaar vervoer dat vanaf station Rotterdam Centraal via de Maastunnel richting Zuidplein gaat, met een snelle busverbinding. Dit kan een reden te meer zijn om de auto te laten staan.

Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft tussen 28 februari en 11 april 2022 ter inzage gelegen. Er zijn 109 zienswijzen (meningen) binnengekomen. De meeste zienswijzen gaan over de effecten van de woningbouw op de verkeerssituatie, de vrees voor het verdwijnen van groen, de milieueffecten van de woningbouw, de cultuurhistorische waarde van het gebied, het verdwijnen van de parkeerplaatsen op de kade en de gevolgen voor de ondernemers in het gebied. Naar al deze aspecten is uitgebreid onderzoek gedaan. Het college stelt de gemeenteraad voor om een deel van de zienswijzen gegrond te verklaren.  Zo geeft het college gehoor aan de wens voor meer parkeerplaatsen: er komt ruimte voor circa 440 parkeerplaatsen, in plaats van minimaal 360 parkeerplekken, in de twee parkeergarages.  Daarbij is plek inbegrepen voor de 200 parkeerplaatsen die nu nog op de kade aan de Parkhaven zijn te vinden. Verder komen er, op verzoek van ondernemers aan de Parkhaven, in totaal acht parkeerplaatsen voor touringcars, waarvan vier nabij de Euromast en vier op de Parkkade.
Het college begrijpt de zorgen van omwonenden over meer verkeersdrukte door de komst van de nieuwe woningen, maar een geactualiseerd verkeersonderzoek wijst uit dat de invloed van de nieuwbouw op de verkeersdoorstroming minimaal is.

Besluitvorming gemeenteraad
De gemeenteraad neemt naar verwachting een besluit over het bestemmingsplan voor de Parkhaven in het eerste kwartaal van 2023.  Daarbij betrekt de raad de ontvangen zienswijzen. De raadsgriffie nodigt indieners van een zienswijze uit voor een hoorzitting en zorgt ervoor dat de nota met de ingediende zienswijzen en de reactie daarop van B en W wordt gepubliceerd in het digitale Raadsinformatiesysteem, op gemeenteraad.rotterdam.nl.

Welstandsparagraaf
Vanaf 20 december 2022 tot 31 januari 2023 ligt de welstandsparagraaf voor het woningbouwplan aan de Parkhaven voor iedereen ter inzage op www.overheid.nl. In de welstandsparagraaf staat op welke wijze de kenmerken van de nieuwe woningbouw aan de Parkhaven en de groene leefomgeving eromheen aansluiten op het karakter van de kade aan de Parkhaven en de sfeer van Het Park. De omgevingsvergunningen die nodig zijn om te bouwen aan de Parkhaven, worden getoetst aan de welstandsparagraaf.

Afbeeldingen

  • Impressie van de woningbouw aan de Parkhaven van CULD