Direct naar de content

Aantal Rotterdammers in de bijstand daalt

Minder dan 34.000 bijstandsuitkeringen

Het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering daalt. Deze maand is het aantal voor het eerst in bijna acht jaar onder de 34.000 uitkeringen gezakt. Met meer persoonlijke aandacht en maatwerk, een vriendelijkere bejegening en inzet op duurzame uitstroom wil het college naar 30.000 Rotterdammers in de bijstand in 2022.

Het college vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk Rotterdammers profiteren van de economische groei. Aan het begin van de collegeperiode waren er bijna 38.000 Rotterdammers afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Maatwerk
De gemeente verbetert de dienstverlening aan Rotterdammers in de bijstand. Alle inzet is erop gericht om mensen richting werk te helpen. ‘Want werk is goed voor je eigenwaarde, zelfredzaamheid en gezondheid; het geeft zelfvertrouwen’, aldus wethouder Richard Moti (o.a. Werk en Inkomen). ‘Vorig jaar heb ik een andere aanpak aangekondigd voor Rotterdammers die al lang niet werken: meer persoonlijke aandacht en maatwerk in plaats van een one-size-fits-all benadering. We kijken nu beter naar de mens achter de werkzoekende en naar wat er in diens leven speelt. Problemen oplossen, zoals schulden en een baan vinden staat centraal. De krapte op de arbeidsmarkt en de bereidwilligheid van het bedrijfsleven om mensen aan te nemen helpen ook mee.’

Prestatie010
Een van de instrumenten om Rotterdammers, die al lang in de bijstand zitten, aan het werk te helpen, is Prestatie010. Via Prestatie010 vonden in de eerste negen maanden van dit jaar 175 Rotterdammers betaald werk, ondanks hun grote afstand tot de arbeidsmarkt. 412 mensen hebben zich dit jaar zo ver ontwikkeld, dat zij klaar zijn om de arbeidsmarkt op te gaan. Het gaat meestal om mensen met weinig opleiding of werkervaring, die laaggeletterd zijn of schulden hebben.

Voorkomen instroom
Samen met het UWV probeert de gemeente er daarnaast voor te zorgen dat werkzoekenden een baan vinden, vóórdat ze een beroep doen op de bijstand. Ook krijgen Rotterdammers tijdens de aanvraagperiode voor een bijstandsuitkering al ondersteuning bij het vinden van werk. Zo zijn via de gezamenlijke initiatieven WW@Work en BuroWerk in 2019 tot nu toe duizend mensen begeleid naar werk.

Doorbraak nodig
Wethouder Richard Moti: ‘Het is bijna 8 jaar geleden dat er minder dan 34.000 Rotterdammers afhankelijk waren van een bijstandsuitkering. Ik ben trots op elke Rotterdammer die de stap naar werk heeft gezet. Nu hebben vierduizend Rotterdammers minder een bijstandsuitkering, dat is het Excelsior-stadion vol. Deze mensen en hun gezinnen kunnen financieel weer op eigen benen staan en zich verder ontplooien via hun werk. Het is wel van belang om door te pakken en de daling voort te zetten, want we zijn er nog niet. Om dit voor elkaar te krijgen hebben we hulp nodig van werkgevers. Ik ben sowieso blij dat werkgevers steeds vaker bereid zijn om werkzoekenden een kans te geven.'


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Moti, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl