Direct naar de content

Aantal Rotterdammers in bijstand daalt

Het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam is in 2018 gedaald van 37.667 naar 35.292. Dit is een daling van 6,3%. In 2017 bedroeg de daling nog 3%, terwijl in de jaren daarvoor het aantal bijstandsuitkeringen steeg. Voor het eerst in jaren is er geen tekort op de bijstand in de gemeentebegroting. Dit staat in de Rotterdamse Monitor Werk en Inkomen 2018.

Wethouder Richard Moti (o.a. Werk&Inkomen): “Eén van de grote ambities van dit college is om het aantal bijstandsuitkeringen te laten dalen naar 30.000 in 2022. Zo moeten meer Rotterdammers kunnen profiteren van de economische groei. Met de daling van afgelopen jaar is de tussentijdse mijlpaal van 36.000 uitkeringen eind 2018 gehaald. Daar ben ik heel erg blij mee, want het betekent dat we in Rotterdam 2375 huishoudens minder in de uitkering hebben dan vorig jaar. Dat zijn een heleboel mensen die financieel weer op eigen benen staan en zich verder kunnen ontplooien via hun werk. Het is wel van belang om nu door te pakken en de daling voort te zetten, want we zijn er nog niet.”

Begeleiding naar werk
In 2018 zijn er 4506 Rotterdammers uitgestroomd naar werk. Daarnaast is de instroom bijna 17% lager dan in 2017. Samen met het UWV probeert de gemeente ervoor te zorgen dat werkzoekenden een baan vinden, voordat ze een beroep moeten doen op de bijstand. Ook krijgen Rotterdammers tijdens de aanvraagperiode voor een bijstandsuitkering al ondersteuning bij het vinden van werk. Zo zijn via de gezamenlijke initiatieven WW@Work en BuroWerk in 2018 1.050 mensen begeleid naar werk.

Doorbraak nodig
Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met afvlakking van de economische groei. Het is daarom extra belangrijk dat de daling van het bijstandsvolume doorzet. Dat is een forse opgave. Om meer Rotterdammers aan het werk te helpen en te houden is een doorbraak nodig. Zo zet Rotterdam in op meer maatwerk en persoonlijke aandacht voor werkzoekenden. De gemeente kijkt breder naar wat er in iemands leven speelt en beter naar de mens achter de werkzoekende. De ondersteuning die iemand nodig heeft om weer aan het werk te komen wordt zo sneller duidelijk en sneller ingezet. Ook het Leerwerkakkoord dat begin deze maand werd ondertekend door bedrijfsleven, onderwijs en gemeente is een belangrijk instrument om bij te dragen aan een doorbraak. Het Leerwerkakkoord moet onder andere een antwoord bieden op de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en meer Rotterdammers kansen bieden op de arbeidsmarkt.

Zie ook: https://www.rotterdam.nl/nieuws/minder-mensen-in-bijstand/


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique de Jongh, bestuursvoorlichter wethouder Moti, 06 – 82 51 77 42 of mae.dejongh@rotterdam.nl