Direct naar de content

Aanpak Waterwegregio geselecteerd voor 5e ronde Regio Deals

Samen aan de slag om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verbeteren

Maassluis, Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen – de Waterwegregio – zijn verheugd aan te kondigen dat zij door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn geselecteerd om deel te nemen aan de 5e ronde van de Regio Deals. Op vrijdag 9 februari maakte minister Hugo de Jonge dit namens het kabinet bekend.

De Waterwegregio bundelt de krachten om de kwaliteit van leven, wonen en werken te verbeteren met aanvullende financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) via de Regio Deal en in samenwerking met haar partners. Zoals de Provincie Zuid-Holland, bewoners, maatschappelijke partners, waaronder Zadkine, Stroomopwaarts, TNO, TeamNXT, Resilient Delta, Albeda, Lentiz en en STC.

De aanpak is vertaald in drie pijlers: het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken, het bevorderen van duurzame werkgelegenheid en het realiseren van doorbraken in duurzaam en circulair wonen en werken.

Regionale problemen, integrale aanpak

“Regionale problemen vragen om een integrale aanpak”, aldus burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam. “De Waterwegregio omvat unieke gemeenten met hun eigen kracht, kansen en uitdagingen, waarbij het water en de haven verbindende factoren zijn. We zijn blij met de financiële steun van het Rijk. Die gaan we duurzaam investeren in de regio zodat de mensen die er wonen en werken erop vooruitgaan.”

Concrete plannen

Dat uit zich onder meer in het ondersteunen van bewoners bij het realiseren van ideeën in ‘pilots bewonersdeals’, het bevorderen van Huizen van de Wijk, het verbinden van beroepsopleidingen met de wijk en het stimuleren van duurzame bedrijvigheid. Het Rijk heeft de Waterwegregio een aanvullende financiële steun van €17,7 miljoen euro toegekend. Naast deze injectie van het rijk zetten de Waterweggemeenten met publieke en private partners zelf ook stevig in. Een regioboard zal op hoofdlijnen sturing geven, bestaande uit de burgemeester of een wethouder van de betrokken gemeenten, een gedeputeerde van de provincie en betrokken maatschappelijke partners. Burgemeester Bert Wijbenga van Vlaardingen, voorzitter Regio Board: ‘’Ik ben blij dat we geselecteerd zijn voor de Regio Deal. Met deze bijdrage kunnen we echt aan de slag voor onze inwoners.”

Gezamenlijk werken aan uitdagingen

De selectie van de Waterwegregio voor de 5e ronde van Regio Deals biedt een solide basis om gezamenlijk te werken aan de genoemde uitdagingen, in samenwerking met de provincie Zuid-Holland en de verschillende vakdepartementen van het rijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Femke Cuijpers, communicatieadviseur, tel. 06 – 383 193 95 of e-mail: fc.cuijpers@rotterdam.nl.