Direct naar de content

Aanpak Tegenprestatie uitgebreid met acht wijken

Start tegenprestatie in Oosterflank met vrijwilligersbanenmarkt

Met een drukbezochte vrijwilligersbanenmarkt is de Rotterdamse wijk Oosterflank vandaag, dinsdag 19 mei, gestart met de Tegenprestatie. Oosterflank is een van de acht wijken waar deze aanpak dit jaar wordt ingevoerd. Het idee is dat mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt iets terugdoen voor hun bijstandsuitkering. In veertien andere Rotterdamse wijken werd al gewerkt met de Tegenprestatie. Inmiddels zijn ruim 4.000 werkzoekenden aan de slag door het leveren van een tegenprestatie. In 2018 – als alle 42 Rotterdamse wijken meedoen – gaat het om zo’n 18.000 Rotterdammers.

Uitgangspunt is dat Rotterdammers met een bijstandsuitkering een tegenprestatie verrichten voor 20 uur per week of zoveel als zij aankunnen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling, de gemeente ondersteunt hierbij zo nodig. De invulling van de tegenprestatie kan op verschillende manieren: vrijwilligerswerk, mantelzorg en gezondheidsbevorderende activiteiten. Het werken aan persoonlijke problemen is een eerste fase in het verder uitvoeren van de tegenprestatie.

Wat mensen doen, hangt af van hun situatie en achtergrond. Waar de een in een schoolkantine helpt, geeft een ander computerles voor ouderen in het buurthuis. Inmiddels draaien veel buurtinitiatieven en buurthuizen op de vrijwilligers die een tegenprestatie doen. De ervaringen van de werkzoekenden en organisaties waar de mensen aan de slag zijn overwegend positief.

Wethouder Maarten Struijvenberg (werkgelegenheid & economie): "Werken loont. Ook voor Rotterdammers die onbetaald werk doen dat nuttig is voor de samenleving. Het verrichten van een tegenprestatie levert een hoop op, zeker voor deze mensen zelf. Ze werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, doen sociale contacten op en krijgen werkervaring. Mooi te zien wat voor werkzaamheden er door deze Rotterdammers voor de stad worden gedaan. Goed dat we nu in meerdere gebieden in Rotterdam hiermee aan de slag gaan.”

Nieuwe wijken
Na de aftrap vandaag in Oosterflank/Zevenkamp starten in de loop van 2015 ook de wijken Kralingen-West, Stadsdriehoek (Centrum), Schiebroek, Zuidwijk, Afrikaanderwijk, Hillesluis en Hoogvliet met de tegenprestatie. In deze acht wijken wonen in totaal zo’n 5000 werkzoekenden die langdurig een uitkering hebben en in aanmerking komen voor de tegenprestatie. Veertien wijken waren eerder al gestart met de aanpak. Het totaal aantal wijken komt daarmee eind 2015 uit op 22.

Start adviescommissie verdringing en vrijwilligerswerk
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat regulier, betaald werk niet wordt verdrongen door vrijwilligerswerk. Omdat verdringing soms lastig vast te stellen is kunnen Rotterdammers en organisaties hun vragen ter advies voorleggen aan een adviescommissie. De adviescommissie is ondergebracht bij Vrijwilligerswerk Rotterdam. Leden zijn afkomstig uit vrijwilligersorganisaties, vakbond, Vrijwilligerswerk Rotterdam en de gemeente Rotterdam.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Molenbeek, bestuursvoorlichter wethouder Struijvenberg, 06 – 22 66 19 17 of me.molenbeek@rotterdam.nl

.