Direct naar de content

Aanpak ondermijnende criminaliteit levert wederom aanzienlijke resultaten op

De Rotterdamse aanpak van ondermijnende criminaliteit heeft ook in 2016 tot aanzienlijke resultaten geleid. Hieruit blijkt dat de gezamenlijke inzet van Openbaar Ministerie, politie, belastingdienst en gemeente tastbaar effect heeft. Tegelijkertijd zijn deze partijen ervan overtuigd dat een lange adem nodig is om ondermijning structureel terug te dringen. Vastgoed en de aanpak van crimineel geld zijn thema’s waarvoor in 2017 nadrukkelijk aandacht zal zijn.

Ondermijning treedt op waar boven- en onderwereld verstrikt raken. De overheid maakt de veelal onzichtbare ondermijning zichtbaar en pakt deze aan. Dat doen we als overheid gezamenlijk. We delen bijvoorbeeld informatie om te kunnen reageren op zaken die niet kunnen kloppen: een winkel waar zelden een klant binnenstapt, kapperszaken zonder stoel en jongeren in peperdure auto’s. Ondermijning drukt eerlijke economie weg, vergiftigt het opvoedingsklimaat en bedreigt de maatschappelijke integriteit.

Burgemeester Aboutaleb: “een hennepkwekerij oprollen of een illegaal gokhuis sluiten is één ding, het oprollen van samenwerkingsverbanden die met dit soort activiteiten hun criminele geld verdienen is van een andere orde. Daar is een goede samenwerking tussen verschillende partijen voor nodig. In Rotterdam doen we dat al een paar jaar, met tastbaar effect. Maar structureel terugdringen van ondermijning is een proces van de lange adem.”

Vaste partners bij de Rotterdamse ondermijningsaanpak zijn Politie, OM en Belastingdienst. Andere partijen worden betrokken bij specifieke thema's, zoals de Kansspel Autoriteit (KSA) bij illegaal gokken en de FIOD bij fiscale fraude. Cruciaal is ook de medewerking van bewoners en ondernemers. In 2016 zijn er in Rotterdam via Meld Misdaad Anoniem 727 meldingen binnen gekomen. Dankzij deze meldingen kunnen bijvoorbeeld hennepkwekerijen worden ontmanteld en criminelen opgepakt.

Resultaten 2016 (selectie)

  • Crimineel vermogen: circa 11,5 miljoen euro geld en gewaardeerde goederen in beslag genomen. Diverse auto’s in beslag genomen met een totaalwaarde van 354.800 euro, waaronder een Porsche van 75.000 euro;
  • Grootschalig onderzoek naar illegaal gokken: 4 hoofdverdachten aangehouden, 20 verdachte exploitanten gehoord. Telefoons, laptops en 4 auto’s in beslag genomen en 8 bestuurlijke sluitingen. 14 Bibob-onderzoeken; 16 sluitingen; 46 integrale controles uitgevoerd. De Kansspel Autoriteit heeft een recordboete van 375.000 euro opgelegd in Rotterdam. 37 computers in beslag genomen; 5 horloges in beslag genomen van 150.000 euro in totaal;
  • Drugs: 625 kilo cocaïne aangetroffen in bedrijfsbusjes. 1339 meldingen met betrekking tot vermoedens van hennepteelt onderzocht. Hierna zijn 368 hennepkwekerijen ontmanteld en 127 bestuurlijke boetes opgelegd. 2000 kilo aan versnijdingsmiddelen in beslag genomen. Grote hennepvangsten hennep van o.a. 110 kilo en 115 kilo
  • Vastgoed: 55 adressen gecontroleerd op spookbewoning. Voor 40.000 euro aan bestuurlijke boetes opgelegd aan faciliterende verhuurmakelaars;
  • Haven: 30 bedrijven aangesloten bij de campagne ‘Rotterdamse haven, veilige haven’; 67 acties; 13.000 kilo cocaïne is onderschept en 400 kilo heroïne en 700 kilo marihuana zijn in beslag genomen; 33 meldingen binnengekomen via Meld Misdaad Anoniem.

Samenwerking
De Rotterdamse aanpak van ondermijnende criminaliteit is integraal: we werken intensief samen met partners binnen het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam zoals politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst, Douane en FIOD. Ook een landelijke partij als de Kansspel Autoriteit (KSA) wordt betrokken bij specifieke thema’s zoals illegaal gokken.
De ondermijningsaanpak richt zich geografisch voornamelijk op Zuid en bedrijventerrein de Spaanse Polder. Dit gebeurt door ondermijnende criminaliteit te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Daarnaast stimuleert de overheid positieve ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan het maken van goede verhuurafspraken met pandeigenaren.
Cruciaal is ook de medewerking van bewoners en ondernemers. In 2016 zijn er in Rotterdam via Meld Misdaad Anoniem 727 meldingen binnen gekomen. Dankzij deze meldingen kunnen bijvoorbeeld hennepkwekerijen worden ontmanteld en criminelen opgepakt.

Afpakteam
Informatie- en kennisdeling en het verkrijgen van inzicht in de werkwijzen van criminelen zijn belangrijke voorwaarden om ondermijning effectief aan te pakken. Hieruit blijkt dat criminele geldstromen en het onderscheppen ervan essentieel zijn voor een effectieve aanpak. Hierom is eind 2016 een integraal afpakteam gestart. Hierin werken politie, belastingdienst, FIOD, Openbaar Ministerie en gemeente Rotterdam samen. De eerste resultaten van dit integrale team worden geboekt in 2017.
Criminelen houden zich vaak bezig met vastgoed en daarom is dit een aandachtspunt voor 2017. Veel activiteiten vinden plaats in een pand en daarnaast wordt met de criminele koop en verkoop van panden geld witgewassen. In 2016 is gewerkt aan een nieuwe werkwijze om malafide verhuurmakelaars in kaart te brengen en hen het werk te beletten. Er wordt aandacht besteed aan het voorlichten van huurders en verhuurders om zo goede verhuur te stimuleren.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl