Direct naar de content

Aanmelding voor de burgerjury geopend

Rotterdammers aan de macht

Volgend jaar start de Rotterdamse burgerjury. Vanaf het voorjaar 2015 komen 150 Rotterdammers twee keer per jaar samen in het stadhuis en gaan in gesprek met het college van burgemeester en wethouders. De burgerjury beoordeelt het beleid van de gemeente en geeft advies hoe het beter kan. Wethouder Joost Eerdmans (o.a. bestuurlijke vernieuwing) roept Rotterdammers die een bijdrage willen leveren aan hun stad op om zich aan te melden voor de burgerjury.

Rotterdammers krijgen meer zeggenschap en kunnen mee beslissen over de toekomst van hun wijk en hun stad. Dat is een van de onderdelen van het collegeprogramma #kendoe. De burgerjury is één van de manieren waarop Rotterdam experimenteert om een directere relatie te krijgen tussen wat Rotterdammers willen en wat bestuurders (en de politiek) doen en beslissen.

Wethouder Joost Eerdmans: “Het oordeel en de adviezen van de burgerjury nemen wij mee in nieuw beleid of bijstelling van het bestaande beleid. Een jaar later blikken we terug en vertellen we aan de burgerjury wat er met de uitkomsten is gedaan. Rotterdammers kunnen in de burgerjury mee beslissen over de toekomst van hun wijk en stad.”

Aanmelden
Rotterdammers van 18 jaar en ouder kunnen lid worden van de burgerjury. Leden verbinden zich tot het voorjaar 2018 aan dit initiatief. In die periode zijn zij twee avonden per jaar beschikbaar voor de bijeenkomst van de burgerjury in het stadhuis. Ook mogen zij naar informatieavonden in diverse gebieden van de stad ter voorbereiding op de stadhuisbijeenkomst.

Via een invulformulier op www.rotterdam.nl/burgerjury kunnen geïnteresseerde Rotterdammers hun gegevens achterlaten. Uit alle geïnteresseerden wordt begin 2015 een burgerjury van 150 Rotterdammers samengesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met een goede verdeling over leeftijd en geslacht en spreiding over de verschillende gebieden, buurten en wijken van Rotterdam. Leden van de gemeenteraad en de gebiedscommissies kunnen geen lid worden van de burgerjury.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maj-Britt van Raalte, bestuursvoorlichter wethouder Eerdmans, 06-12 65 88 13 of m.vanraalte@rotterdam.nl

Meer informatie en het aanmeldingsformulier kunt u vinden op: www.rotterdam.nl/burgerjury