Direct naar de content

Aanleg Blankenburgverbinding bezegeld

Mijlpaal voor verbeteren bereikbaarheid Rotterdam en het havengebied

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag met haar mede-bestuurders in de regio Rotterdam de plannen voor de aanleg van de Blankenburgverbinding tussen de A20 en de A15 bezegeld. De nieuwe verbinding onder de Nieuwe Waterweg is van groot belang voor de doorstroming van het verkeer in de regio en het transport van en naar de Rotterdamse haven en het Westland in het bijzonder.   

De minister heeft vandaag haar handtekening gezet onder het ontwerp-tracébesluit voor de Blankenburgverbinding en met de bestuurders uit de regio de bestuurovereenkomst ondertekend. Naast Rotterdam tekenden ook de gemeente Vlaardingen, de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, het Waterschap Hollandse Delta, de Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het recreatieschap Midden-Delfland de overeenkomst.

Minister Schultz: “De Blankenburgverbinding is een van de cruciale projecten voor de toekomst van het zuidelijke deel van Randstad. Van de tien langste files kwamen er dit jaar vijf voor in de regio Rotterdam. Met de aanleg van deze ontbrekende schakel in het wegennet geven we de regio weer wind onder de wieken.”

Tegelijkertijd met de aanleg van de weg krijgt de inrichting van gehele gebied een kwaliteitsimpuls. De maatregelen, vastgelegd in het zogeheten kwaliteitsprogramma, richten zich op natuur, water, recreatie en geluid. Rond Rozenburg wordt bijvoorbeeld een landschapspark ingericht waar ruimte is voor wandelaars en sportvoorzieningen.

Pex Langenberg, portefeuillehouder verkeer en vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag: “De weg wordt zo goed mogelijk ingepast en het streven is dat er geen extra lucht- en geluidhinder ontstaat door de weg. We vertrouwen er op dat we met de extra maatregelen de weg goed kunnen inpassen in de omgeving.”

Complex project

De nieuwe weg, die in de periode 2022-2024 open gaat voor het verkeer,  is 4,2 km lang en loopt vanaf de A20 ten westen van Vlaardingen tot aan de A15 aan de oostkant van Rozenburg. Het gaat om een complex project waarbij de weg op twee plekken ondergronds gaat lopen. Via de ongeveer 950 meter lange Blankenburgtunnel loopt de verbinding onder de Nieuwe Waterweg/het Scheur en aan de noordzijde komt een landtunnel van ongeveer 510 meter, de Aalkeettunnel. De wegverbinding wordt ontworpen als een autosnelweg met drie rijstroken per rijrichting.

Het totale project kost ongeveer 1,1 miljard euro. Een deel daarvan, 316 miljoen euro, wordt uit tol bekostigd. Personenauto’s betalen 1,18 euro, vrachtwagens 7,11 euro (prijspeil 2013). Het is wettelijk vastgelegd dat de tolheffing tijdelijk is en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. Voor het kwaliteitsprogramma trekken Rijk en regio 51 miljoen euro uit.

Het ontwerp-tracébesluit ligt van 2 oktober tot en met 12 november ter inzage.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie: Marianne Wuite, woordvoerder ministerie Infrastructuur en Milieu, 0620013687; Brigitte Beeks, woordvoerder Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 088-5445151 / 06-26218226 en Saskia Kooijman-Castelijns, woordvoerder wethouder Pex Langenberg, gemeente Rotterdam, 06-53786101.

Zie ook: www.blankenburgverbinding.nl


Noot voor de redactie: