Direct naar de content

Aankondiging persconferentie over analyse Position Paper en Business Case Feyenoord City, in opdracht van gemeenteraad Rotterdam

De Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR) presenteert vrijdag 30 april de analyse van de voorwaarden van de Position Paper en de door Stadion Feijenoord opgestelde Business Case. Tijdens een persconferentie zal Dennis Tak, voorzitter van de COR, de resultaten van de analyse toelichten.

De persconferentie wordt gehouden in de Suze Groenewegzaal, op het stadhuis, en begint om 15:00 uur. Vrijdag 30 april in de ochtend zal de analyse gepubliceerd worden op het raadsinformatiesysteem.

Programma persconferentie
15:00 uur – Presentatie resultaten analyse door Dennis Tak (COR)
15:30 uur – Plenair gelegenheid tot het stellen van vragen
16:00-16:30 uur – Ruimte voor korte 1-op-1 interviews met Dennis Tak (COR)

I.v.m. de coronamaatregelen is er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op het stadhuis.
U kunt zich aanmelden bij Vera Korsten: 06-28634559/vam.korsten@griffie.rotterdam.nl

De persconferentie wordt live gestreamd via het raadsinformatiesysteem.

Over de Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)
Sinds 2012 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een regeling risicovolle projecten, waarin de COR een rol heeft. Het project Feyenoord-City is door de gemeenteraad aangewezen als risicovol project. De COR heeft als taak de jaarrekening en het jaarverslag van de gemeente Rotterdam te onderzoeken en daarover advies uit te brengen aan de gemeenteraad. Het onderzoek richt zich op de ordelijkheid van het financieel beheer, en ook op de rechtmatigheid en doelmatigheid van de begrotingsuitvoering. De COR bestaat uit vijf leden die door de gemeenteraad zijn benoemd. De COR heeft een neutrale rol, de leden handelen niet uit naam van zijn/haar partij, maar namens de gemeenteraad.

Achtergrond
Stadion Feijenoord N.V. (“Stadion Feijenoord”) en Feyenoord Rotterdam NV hebben het project Feyenoord City geïnitieerd. Aan de gemeente Rotterdam is gevraagd het project te ondersteunen, o.a. door een bijdrage te doen aan de mobiliteitsopgave, financiering te bieden voor het nieuwe stadion in de vorm van eigen vermogen en door aankoop en uitgifte in erfpacht van de grond onder het stadion. De gemeenteraad heeft onder voorwaarden ingestemd met een gemeentelijke bijdrage. Deze voorwaarden zijn vastgesteld in de door de gemeente opgestelde Position Paper. Om een bijdrage te kunnen leveren zal de gemeenteraad moeten beoordelen of aan alle gestelde voorwaarden is voldaan.

De gemeenteraad heeft via de COR aan Deloitte gevraagd een analyse te doen op:

  • de invulling van en het voldoen aan alle voorwaarden als gesteld in de Position Paper.
  • de opbouw van de Business Case als opgenomen in het investeringsmemorandum inzake Feyenoord City.
  • de onderbouwing van de aannames onder het exploitatiemodel; onderdeel daarvan is de mate van gevoeligheid van de Business Case voor eventueel tegenvallende omstandigheden.