Direct naar de content

Aankomende Brexit baart Gebiedscommissie Hoek van Holland zorgen

De gebiedscommissie van Hoek van Holland stuurt deze week een ongevraagd advies naar het college van Rotterdam over de naderende Brexit. In het advies geeft de gebiedscommissie aan zich ernstige zorgen te maken over de mogelijke gevolgen voor de bereikbaarheid en daarmee samenhangende veiligheid van Hoek van Holland.

De gebiedscommissie geeft aan er vertrouwen in te hebben dat het college in de voorbereiding naar de naderende Brexit al stappen heeft genomen en inmiddels de gevolgen heeft geïnventariseerd of wellicht zelfs al concrete procedures in concept heeft klaarliggen. Zij adviseren  het college dringend om nog voor half december 2018 een presentatie in de gebiedscommissievergadering over dit onderwerp te (laten) verzorgen. Doel is de groeiende onrust weg te nemen door middels een presentatie aan te geven welke maatregelen er al zijn genomen en welke maatregelen Hoek van Holland op korte termijn kan verwachten.

“Ongeacht de werking van een mogelijke tijdelijke overeenkomst waarbij het Verenigd Koninkrijk binnen een Douane Unie blijft moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en naar het advies van onze premier luisteren door ons terdege voor te bereiden op de Brexit. Er komen hoe dan ook meer procedures en controles aan de grens in Hoek van Holland”, aldus de Gebiedscommissie.

De knelpunten in Hoek van Holland zullen vanzelfsprekend ontstaan nabij het terrein van de Stena Line. In ditzelfde gebied zijn begin volgend jaar werkzaamheden aan de nieuwe ontsluitingsweg gepland. Op dit moment veroorzaakt de bedrijfsvoering van Stena Line, zonder douanecontroles, al files op de aanvoerwegen. Met name in de uren voor de vertrektijden van de Ferry’s. Dit zal bij een zachte of harde brexit direct (veel) meer files of een verkeerschaos kunnen veroorzaken met alle gevolgen van dien.

“De bereikbaarheid van Hoek van Holland voor hulpdiensten alsmede het veilig en snel het gebied kunnen verlaten bij een calamiteit mogen nooit in het geding komen”, zegt de gebiedscommissie in haar brief aan het college.

Omdat de Brexit bij onvoldoende voorbereiding grote gevolgen en impact op de leefbaarheid en economie in Hoek van Holland zal hebben, heeft de gebiedscommissie van Hoek van Holland dringend behoefte aan informatie en betrokkenheid bij dat proces zodat zij de burgers en bedrijven voortdurend kunnen informeren en laten participeren.

Vandaag heeft het projectteam Brexit aangegeven op 13 december in de reguliere (openbare) gebiedscommissievergadering het gesprek met de gebiedscommissie van Hoek van Holland aan te gaan.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorlichter van het gebied Monique van Leeuwen 06 146 44 246 mi.vanleeuwen@rotterdam.nl