Direct naar de content

Aanbestedingen integratie afgerond

overeenkomst met Buurtwerk, RADAR, Rotterdam V en Dona Daria.

Gemeente Rotterdam heeft de aanbestedingen in het kader van de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam afgerond. De gemeente sluit een overeenkomst met Buurtwerk, RADAR, Rotterdam V en Dona Daria.

Buurtwerk gaat nieuwe Rotterdammers informeren over rechten en plichten, (ongeschreven regels, omgangsvormen en het belang van het leren van de Nederlandse taal. Buurtwerk heeft hiervoor een samenwerkingsverband met Vluchtelingenwerk en Stichting Attanmia.

RADAR gaat activiteiten ondernemen om gelijke behandeling te bevorderen en uitsluiting en discriminatie te voorkomen en te bestrijden. RADAR werkt hierbij samen met Art. 1. Daarnaast gaat RADAR de acceptatie van seksuele diversiteit bij jongeren en binnen etnische- en religieuze gemeenschappen vergroten. Hiervoor werkt RADAR samen met COC en Spior.

Rotterdam V gaat de deskundigheid bevorderen van professionals, sleutelfiguren en vrijwilligers op het gebied van etnische en religieuze LHBT’s en hun emancipatie en versterkt het netwerk van deze LHBT’s.

Dona Daria gaat de economische zelfstandigheid van vrouwen en de gelijkwaardige positie en gelijke behandeling van mannen en vrouwen vergroten en meisjes en vrouwen toerusten om hen op te laten komen voor een gelijkwaardige positie.

Als basis voor alle activiteiten, producten en diensten gelden de uitgangspunten van het Rotterdams integratiebeleid. Met de totale aanbesteding is jaarlijks 1,4 mln euro gemoeid. Alle overeenkomsten gelden van 1-1-2016 tot en met 31-12-2017. De gemeente kan na deze twee jaar de overeenkomsten nog twee maal met telkens één jaar verlengen.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, 06 – 13 15 51 20 of m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl