Direct naar de content

Aan de slag met wijkakkoorden!

Op vrijdag 1 september heeft de wijkraad Overschie samen met het college de aftrap gedaan van de wijkakkoorden. De komende periode krijgen inwoners uit de verschillende wijken van Rotterdam het wijkakkoord van hun wijkraad gepresenteerd. Het wijkakkoord is samen met de wijkraad, inwoners, wijkpartners en de gemeente gemaakt en is de basis voor de samenwerking in de wijk. Het is voor het eerst dat in Rotterdam met het wijkakkoord wordt gewerkt. Tegelijk start ook een intensievere samenwerking tussen wijkraden en wethouders: elke wijk krijgt een wijkwethouder.

Wethouder Robert Simons (Wijken en kleine kernen): “Rotterdammers weten als geen ander wat er nodig is in hun wijk of buurt. Dat staat nu in de wijkakkoorden. Maar liefst 98% van de ruim 1400 aangedragen actiepunten uit de wijken is opgenomen in de wijkakkoorden en kan de komende tijd worden uitgevoerd. Dat is mooi, want daarmee doen we wat nodig is. Via de wijkwethouders krijgen de wijkraden ook een extra aanspreekpunt op het Stadhuis.”

Belangrijkste plannen voor de wijk
Een wijkakkoord bevat de belangrijkste plannen voor de wijk. Bijvoorbeeld op het gebied van (schone) buitenruimte, (verkeers)veiligheid of activiteiten voor jongeren. Onderdeel van het wijkakkoord is het jaaractieplan. De gemeente voert dat grotendeels uit. Elk jaar stelt de wijkraad met de gemeente en betrokkenen het jaaractieplan bij. Ook zit er in het wijkakkoord een wijkvisie voor de komende vier jaar én afspraken over plannen die de hele stad aan gaan en waarbij de wijk wel graag betrokken wordt, zoals de derde stadsbrug of de bouw van nieuwe woningen. De wijkakkoorden van alle 39 wijk(raden) in Rotterdam worden de komende periode gepubliceerd op Mijn.Rotterdam.nl.

Elke wijk een wijkwethouder
Met het vaststellen van de wijkakkoorden gaat er een intensief samenwerkingstraject van start. Om het contact met de wijkraden de komende jaren te verstevigen wordt elke wethouder van dit college vast aanspreekpersoon voor drie à vier wijkraden. De wijkwethouder is een luisterend oor en de verbinding tussen de wijkraden en het bestuur. Zie het overzicht van wijkwethouders.

In Rotterdam is de Wijk aan Zet!
De wijkakkoorden zijn de basis van Wijk aan Zet. Met Wijk aan Zet wil de gemeente goed te vinden en zichtbaar aanwezig zijn in de wijken en weten wat er speelt. Bewoners, gemeente en organisaties maken plannen voor de wijk. De wijkraden zijn sinds maart 2022 de oren en ogen in de wijk. Ook worden in alle wijken wijkhubs geopend. Een centrale plek waar Rotterdammers zonder afspraak terecht kunnen met hun vragen of ideeën. Er werken medewerkers van de gemeente, de wijkagent of jongerenwerker.

Afbeeldingen

  • Wethouder Kasmi, wethouder Simons en voorzitter wijkraad Overschie Jeroen van der Steen leggen de symbolische eerste steen voor de start van de wijkakkoorden. Foto: Jan van der Meijde.
  • Wethouder Kasmi, wethouder Simons en voorzitter wijkraad Overschie Jeroen van der Steen leggen de symbolische eerste steen voor de start van de wijkakkoorden. Foto: Jan van der Meijde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joachim Kost, bestuursvoorlichter wethouder Robert Simons, 06 – 391 073 81 of mj.kost@rotterdam.nl