Direct naar de content

Aan de slag in de wijken: van Pernis en Rozenburg tot Nesselande en van Overschie tot Heijplaat en Hoogvliet.

Eén Stad: Voor alle Rotterdammers

De hoge inflatie heeft het afgelopen jaar veel Rotterdammers en Rotterdamse ondernemers en instellingen geraakt. Ook de gemeente Rotterdam heeft te maken met financiële tegenvallers. Met de voorjaarsnota schetst het college van burgemeester en wethouders op hoofdlijnen waar we de komende jaren onze mouwen voor opstropen en waar we scherpe keuzes maken. In 39 wijken, in de kleine kernen (Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis en Heijplaat) en met het coalitieakkoord ‘Eén Stad’ en de wijkakkoorden als uitgangspunt.

Aan de slag in wijken en investeren in de kleine kernen

Op het gebied van veiligheid versterken we onze inzet in de wijken, dichtbij de Rotterdammers. Wethouder Simons: “Met Eén Stad hebben we de kleine kernen omarmd en zetten we ons in voor de hele stad, van noord tot zuid, van oost naar west. Voor bijna alle actiepunten uit de 39 wijkakkoorden pakken we de uitvoering op. Ook voor de kleine kernen maken we extra geld vrij. Ook komend jaar zijn we weer veel in de wijken om face-to-face naar Rotterdammers te luisteren en met elkaar problemen aan te pakken en op te lossen om zo onze stad en onze wijken beter, mooier, fijner en veiliger te maken.”

We werken in 2024 aan een stevig meerjarig investeringsprogramma voor de kleine kernen. In 2024 investeren we de eerste 8 miljoen euro. In Rozenburg zetten we de eerste stappen voor een tweede ontsluiting van bedrijventerrein de Pothof. Ook kopen we het bibliotheekgebouw, zodat het rijke verenigingsleven een beter onderdak in Rozenburg krijgt. In Hoek van Holland knappen we de buitenruimte in het dorpscentrum en langs de strandboulevard op en ontwikkelen we de Oranjebuitenpolder en Bonnenpolder tot een agrarisch-recreatief gebied. In Pernis maken we het metroplein groener en maken we de waterkant voor wandelaars en recreanten aantrekkelijk. In Heijplaat vervangen we de riolering en realiseren we tegelijkertijd meer groen voor extra waterberging en tegen hittestress.

We maken in totaal 8 miljoen euro vrij voor 33 extra jongerenhubs en investeren fors in de zorgrestaurants en 14 nieuwe Thuisplusflats, zodat onze ouderen elkaar kunnen blijven ontmoeten en samen gezond en betaalbaar kunnen eten. Voor de plekken waar de meeste verkeersongelukken gebeuren trekken we 5 miljoen euro extra uit om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Besparing op organisatiekosten om te blijven investeren in de stad

Wethouder Struijvenberg: “Hogere salarislasten, voortvloeiend uit de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, de stijgende rente en een toenemende vraag naar financiële ondersteuning van Rotterdammers leggen een enorme extra claim op de gemeentelijke begroting. Daarom grijpen we nu stevig in door de kosten van de gemeentelijke organisatie fors te verlagen. We willen op deze kosten de komende vier jaren een extra besparing van 150 miljoen euro realiseren. De besparing moet zo min mogelijk ten koste gaan van de uitvoering en onze dienstverlening aan de Rotterdammers.”

Gericht investeren en uitvoeren

Naast besparing op de organisatiekosten sturen we de komende jaar scherp op financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen. In het huidige financiële klimaat moet met name de focus op het realiseren van lopende en kansrijke gebiedsontwikkelingen en bestaande hoogbouwplannen zorgen voor meer betaalbare woningen. Zo blijven we realistisch werk maken van de groei van onze stad. Ook temporiseren we de stadsprojecten en zetten we het stadsproject Schouwburgplein voorlopig stop.

Met al deze maatregelen werken we door aan Eén stad en houden we de gemeentelijke financiën meerjarig op orde.

Voorjaarsnota online

De Voorjaarsnota is in te zien via https://www.watdoetdegemeente.rotterdam.nl/voorjaarsnota2023/

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Groeneveld, bestuursvoorlichter wethouder Maarten Struijvenberg, 06-38719229 of m.groeneveld2@rotterdam.nl

Of met Joachim Kost, bestuursvoorlichter wethouder Robert Simons, 06 – 391 073 81 of mj.kost@rotterdam.nl