Direct naar de content

9 miljoen voor fonds tegen leegstand in Rotterdamse winkelstraten

Winkelstad Rotterdam krijgt door veranderend consumentengedrag, digitalisering en de gevolgen van Corona met steeds meer leegstand te maken. In sommige winkelstraten is het aanbod van winkels en voorzieningen eenzijdig en liggen criminele praktijken op de loer. Om de aanpak van deze winkelstraten een extra impuls te geven introduceert het college van burgemeester en wethouders een leegstandsfonds. Met dit fonds, waarin minimaal 9 miljoen euro zit, kan de gemeente op cruciale plekken in de stad vastgoed aankopen en doorverkopen aan (markt)partijen die bijdragen aan de verbetering van de winkelstraat.

Wethouder Roos Vermeij (Economie, wijken en kleine kernen): “Bruisende winkelstraten zijn niet alleen belangrijk voor onze economie, maar vooral ook voor onze wijken. Leegstand zorgt voor ongezellige straten, onveiligheid en een eenzijdig winkelaanbod. Aan een winkelstraat met 15 belwinkels maar geen groenteboer, huisarts of een gezellig café heb je als bewoner niks. Rotterdammers hebben juist behoefte aan een plek in de wijk waar ze graag naartoe gaan, voor hun boodschappen of om elkaar te ontmoeten. Dit fonds helpt ons om te zorgen dat winkelstraten weer een gevarieerd palet aan winkels en voorzieningen krijgen. We kopen een pand aan en zoeken een partij die kan doen wat de wijk nodig heeft. Dat kan van alles zijn: een huisartsenpost, een cultureel centrum, een nieuwe winkel of zelfs woningen.”

Werking van het fonds
Met het zogeheten ‘Fonds Vitale Kerngebieden’ krijgt de gemeente meer regie over de aanpak van winkelstraten. Het fonds maakt het mogelijk om vastgoed aan te kopen, tijdelijk aan te houden eventueel te renoveren of te transformeren en vervolgens weer te verkopen aan een koper met de gewenste branchering. Het fonds richt zich op de aankoop van winkel-, kantoor- en horecaobjecten.

In dit voorstel, dat het college deze week aan de gemeenteraad heeft gestuurd, investeert de gemeente 9 miljoen euro in het fonds. Dat bedrag wordt gefinancierd uit de verkoopopbrengst van Eneco. Daarnaast zoekt het college versterking van het fonds bij partners zoals het Rijk, regio en private investeerders. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft al een bijdrage toegezegd. Het fonds is van tijdelijke aard. Het blijft maximaal 15 jaar bestaan en zal maximaal 18 miljoen euro vermogen hebben.

Aanpak Vitale Kerngebieden
Het fonds is onderdeel van de aanpak Vitale Kerngebieden, dat als doel heeft om leegstand te bestrijden en winkelgebieden om te vormen naar bruisende ontmoetingsplekken met een goede mix van woningen, winkels, horeca en maatschappelijke voorzieningen. Hiervoor werkt de gemeente samen met vastgoedeigenaren en ondernemers. Per winkelstraat of -gebied komt er een plan van aanpak op maat.

Vermeij: “Soms is deze samenwerking op zichzelf al genoeg om winkelstraten aan te kunnen pakken. Maar soms vergt het net even wat meer lef. Met dit fonds hebben we een sterk instrument waarmee we gericht kunnen ingrijpen als er geen andere opties zijn.”

Toenemende leegstand
Onze winkelgebieden en -straten staan onder druk. Oorzaken: ander consumentengedrag, digitalisering en corona. Naar verwachting zal de leegstand van vastgoed in de detailhandel toenemen met zo’n 100.000 – 240.000 m2. Met name in de horeca, detailhandel en cultuur- en recreatiesector worden extra faillissementen verwacht. In totaal riskeert Rotterdam 30 tot 50% extra leegstand.