Direct naar de content

8,7 miljoen voor versnelling flexwoningen in Rotterdam

Gemeente Rotterdam en het Rijk hebben afspraken gemaakt om de komst van 2.000 flexwoningen in Rotterdam te versnellen. Voor de bouw van 1.125 flexwoningen in het sociale huursegment stelt het Rijk voor Rotterdam subsidie beschikbaar van 8,7 miljoen euro. Ook is er een herplaatsingsgarantie. Met deze afspraak kunnen flexwoningen na afloop van de termijn nog eens een bepaalde periode geplaatst worden. Dit kan op dezelfde óf op een andere locatie in de stad of in het land zijn. Op donderdag 14 september 2023 ondertekenden minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) de gemaakte afspraken.

De wens voor het snel plaatsen van flexwoningen in Rotterdam speelt al langere tijd. In de praktijk blijkt dat veel projecten voor flexwoningen met een sociale huur moeilijk zijn te bekostigen door initiatiefnemers en corporaties. De afspraken met het Rijk nemen een belangrijke drempel weg voor corporaties en initiatiefnemers om met projecten voor flexwoningen te starten.

Wethouder Zeegers: “De eerste 84 duurzame flexwoningen staan inmiddels al in Rotterdam, maar er moeten er héél snel héél veel bij. Dankzij onze afspraken met het Rijk versnellen we de bouw van flexwoningen. En dat is geweldig nieuws voor de startende woningzoekenden en statushouders.”

Woningen op voorraad
Vorig jaar kocht het Rijk veel flexwoningen in om de productie op gang te brengen en zo de realisatie van flexwoningen binnen het land te kunnen versnellen. Woningcorporatie Ressort Wonen heeft onder andere woonaanbod op Rozenburg en wil graag iets doen aan het grote woningtekort onder jongeren. Zij hebben zich daarom bij de Rijksoverheid ingeschreven op 36 van deze flexwoningen. Deze afspraken zijn op dit moment ook vastgelegd. Als locatie wordt gekeken naar de plek van de voormalige basisschool de Ark aan de Laan van Nieuw Blankenburg. Inmiddels worden de plannen afgerond en wordt er goed overlegd met omwonenden.

StartR
Rotterdam zet onder de noemer StartR volop in op de komst van flexwoningen. De flexwoningen zijn bedoeld voor jonge starters en urgent woningzoekenden uit de directe omgeving. Denk aan thuiswonende jongeren tot 28 jaar, die al zijn afgestudeerd en werken. Per locatie wordt maximaal een derde van de flexwoningen gereserveerd voor statushouders, nieuwe Rotterdammers met een verblijfsstatus.

Flexwoningen houden doorstroom op gang
Flexwoningen zijn sociale huurwoningen, die voor het grootste gedeelte al vooraf in een fabriek worden gebouwd (prefabricage). Daardoor kunnen ze snel op diverse locaties in de stad worden geplaatst. Tijdens het wonen in een flexwoning, blijft ook de opbouw van wachttijd voor een vaste huurwoning doorlopen. Daardoor kan er makkelijker worden doorgestroomd.

Afbeeldingen

  • Wethouder Chantal Zeegers en minister Hugo de Jonge ondertekenden een overeenkomst met afspraken voor de versnelling van flexwoningen.
  • Aan de Persoonsdam in Feijenoord staan de eerste 44 flexwoningen van Rotterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl