Direct naar de content

619 Rotterdammers komen op voor hun wijk

Volop keuze bij wijkraadsverkiezingen in maart

De Rotterdamse kiezer heeft tijdens de verkiezingen voor de 39 wijkraden op 16 maart volop keuze. Vandaag is bekend geworden dat 619 Rotterdammers kandidaat zijn voor de wijkraden. In alle wijken wordt een verkiezing georganiseerd. In 36 wijken zijn er meer kandidaten dan zetels. In 2 wijken is het aantal kandidaten gelijk aan het aantal zetels. In één wijk, Heijplaat, wordt het aantal zetels teruggebracht naar vijf. 57% van de kandidaten stelt zich verkiesbaar zonder extra aanduiding van een politieke partij of een andere organisatie achter hun naam op het stembiljet. 43% doet dat mét een aanduiding.

Dit heeft het centraal stembureau vandaag vastgesteld tijdens de ‘officiële vaststelling van de geldige opgaven tot kandidaatstelling wijkraden’. Dit jaar start de nieuwe Rotterdamse wijkdemocratie, getiteld de Wijk aan Zet. Rotterdam krijgt 39 wijkraden van bewoners die zich inzetten om medebewoners en lokale organisaties te verbinden, plannen te maken voor hun wijk en te controleren of de gemeente die plannen goed uitvoert. De verkiezingen voor de wijkraden vinden tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezing plaats op 16 maart 2022.

Wethouder Roos Vermeij (o.a. Wijken en kleine kernen): “Dat zoveel Rotterdammers de handschoen willen oppakken en willen opkomen voor hun wijk overtreft onze stoutste verwachtingen. Een feest voor de Rotterdamse democratie! Ik dank alle kandidaten voor hun lef en hun betrokkenheid en ik wens ze namens de gemeente Rotterdam heel veel succes met hun campagne.”

Volop keuze
Rotterdamse kiezers kunnen op 16 maart stemmen wie er in de gemeenteraad komt én wie er mogen plaatsnemen in hun eigen wijkraad. De keuze is groot. 619 bewoners van 16 jaar en ouder strijden om een plekje, verspreid over 39 wijken. In 36 wijken zijn er meer kandidaten dan zetels. Daar valt echt wat te kiezen. In twee wijken, te weten Hoek van Holland en Kralingseveer, is het aantal zetels gelijk aan het aantal kandidaten. Daar is elke kandidaat al verzekerd van zijn of haar plek. Toch kunnen bewoners ook daar straks stemmen, zodat ook deze wijkraden een democratische basis hebben.

In één wijk, Heijplaat, hebben zich 6 kandidaten gemeld voor 7 zetels. Hier zal volgens de verordening en het kiesreglement het aantal zetels worden teruggebracht naar een lager oneven aantal: 5 zetels. In geen enkele wijk zijn er minder dan 5 kandidaten – het ‘bijloten’ van wijkraadsleden is daarom niet nodig.

Verkiezingen op persoonlijke titel
De wijkraadsverkiezingen vinden plaats op persoonlijke titel. Dat betekent dat alle bewoners, of zij nu lid zijn van een politieke partij of niet, kunnen meedoen. Alle kandidaten worden op de kieslijsten aangeduid met naam en foto, en kunnen desgewenst hun partijnaam of organisatie noemen. 57% van de kandidaten doet dat niet, 43% wel.

In bijgevoegde pdf vindt u alle cijfers per wijk, plus de totaalcijfers. De lijst met de namen van alle kandidaten per wijk wordt in de loop van de dag gepubliceerd op Wijkraden | Rotterdam.nl.

Campagne
Vanaf woensdag 9 februari staan alle kandidaten op Mijn.Rotterdam.nl, het nieuwe digitale platform waarop bewoners straks kunnen meedoen en meebeslissen. De kandidaten voor de wijkraden gaan zelf campagne voeren. De gemeente Rotterdam stelt daarvoor persoonlijke posters en flyers ter beschikking. De komende periode worden online informatiebijeenkomsten georganiseerd om de kandidaten nader te informeren. Tijdens de campagne komen in iedere wijk verkiezingsborden te staan met afbeeldingen van de kandidaten van de betreffende wijk.

Een week na de verkiezingen, op 23 maart 2022, wordt de uitslag van de wijkraadsverkiezingen vastgesteld. Op 20 april worden de 39 wijkraden geïnstalleerd.

Meer informatie
Over de verkiezingen: www.rotterdam.nl/verkiezingen
Over de wijkraden: www.rotterdam.nl/wijkraden
Over de Wijk aan Zet: www.rotterdam.nl/wijkaanzet