Direct naar de content

46 initiatieven in uitvoering met CityLab010-subsidie

CityLab010 sluit eerste succesvolle jaar af

CityLab010 stelt in 2015 in totaal 3 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van innovatieve plannen van Rotterdammers. Rotterdammers deelden ruim 150 plannen met elkaar via CityLab010.nl. De gemeente ondersteunt 46 van de 150  initiatieven met subsidie. De initiatieven zijn verdeeld over in totaal negen thema’s: Duurzaamheid en Mobiliteit, Buitenruimte, Sport, Cultuur, Kansrijke Wijken, Veiligheid, Economie, Werkgelegenheid en Onderwijs.

Met CityLab010 werd Rotterdam dit jaar een laboratorium voor maatschappelijke innovatie. Vanaf mei konden Rotterdammers ideeën indienen die innovatief en maatschappelijk relevant zijn. Het hele college van burgemeester en wethouders is betrokken bij CityLab010. Coördinerend wethouder Adriaan Visser (financiën, organisatie, haven, binnenstad en sport): “Rotterdam barst van de creativiteit en de energie. Met CityLab010 geven we daar ruimte aan. De gemeentelijke organisatie heeft een faciliterende rol. Samen brengen we de beste en mooiste initiatieven tot uitvoering.”

Initiatiefnemers positief
Veel initiatiefnemers zijn positief over de aanpak van CityLab. BroodNodig ontwikkelt een prototype broodvergister dat van oud brood gas maakt, waarmee nieuw brood wordt gebakken. De innovatie wordt vanuit drie CityLab-thema’s gesubsidieerd: Duurzaamheid, Economie en Buitenruimte. Angelique Vandevenne van Broodnodig: “CityLab010 heeft met de hulp van deskundigen bij de gemeente ervoor gezorgd dat ons bescheiden plan een gedegen businessplan werd voor de stad. We hebben nu een volledige startfinanciering. Brood verdwijnt niet meer in de prullenbak en ook het zwerfbrood pakken we aan.”

CityLab010 subsidieert vanuit Cultuur het project FLOW: de ontwikkeling van een serious game voor jongeren met autismespectrum¬problemen. Paul Rutten, directeur Kenniscentrum Creating010 en penvoerder van de samenwerkingspartners van FLOW: “Binnen Rotterdam is de serious gaming sector een van de snelst groeiende sectoren. We kunnen nu het gameconcept uitwerken tot een volwaardig eerste prototype. Samen met CityLab010 organiseren we een tweetal netwerkbijeenkomsten, zodat de zorg-, onderwijs- en creatieve sector kennis en ervaring met elkaar uitwisselen.”

Zuiderpark Frisbee Experience is een project dat gerealiseerd wordt met subsidie vanuit de budgetten Sport en Buitenruimte. Voor de sportstad Rotterdam een voorbeeld in innovatie, creativiteit en sportstimulering. Initiatiefnemer Rob Mertens van Course: “In het Zuiderpark kan een grote groep Rotterdammers straks kennismaken met de frisbeesport. We verenigen alle disciplines en bieden deze aan op één locatie.”

Ook op gebied van onderwijs zijn er dit jaar interessante plannen ingediend. Hoe kun je in het mbo ouders beter betrekken bij de opleiding van hun kinderen? Hoe interesseer je basisschoolleerlingen voor techniek? Met steun van CityLab010 wordt er speciaal voor het mbo een digitaal portaal met chat ontwikkeld, waarmee ouders, leerlingen en school laagdrempelig met elkaar kunnen communiceren. En vmbo-studenten van het Scheepvaart- en Transportcollege gaan met het initiatief ‘Glundertechniek’ technieklessen geven op de basisschool.

Partnerships
CityLab010 brengt plannenmakers samen met gemeentelijke experts en deskundigen in de stad. Vanuit de uitgangspunten ‘innovatief’ en ‘maatschappelijk relevant’ worden ideeën gezamenlijk doorontwikkeld tot uitvoerbare plannen. CityLab010 heeft in 2015 partnerships gesloten met de kennismakelaars van de Hogeschool Rotterdam, de juristen van Ploum Lodder Princen, de financials van Rabobank Rotterdam, de accountants van Mazars, de Makers van Rotterdam en Yes We Care. Deze partijen hebben samen met de andere betrokken Rotterdammers samengewerkt tijdens onder meer de twee grote netwerkbijeenkomsten op 30 juni en 20 oktober en de vele informele ontmoetingen.

CityLab010 in 2016
In 2016 gaat CityLab010 met evenveel vaart door. Iedereen met goede, vernieuwende ideeën voor de stad is van harte welkom deze te delen op www.citylab010.nl. Betrokken Rotterdammers kunnen meehelpen bestaande plannen verder aan te scherpen.
Nieuwe subsidieaanvragen zijn op dit moment niet mogelijk. Naar verwachting maakt de gemeente in april 2016 de nieuwe subsidiecriteria bekend en kunnen Rotterdammers nieuwe subsidieaanvragen indienen.


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie of voor contactgegevens van initiatiefnemers kunt u contact opnemen met Paul Tissingh, programmamanager CityLab010 (06) 24978072

Zie voor meer informatie ook:

www.citylab010.nl/jaaroverzicht2015.

Algemene factsheet

Overzicht 46 gesubsidieerde plannen