Direct naar de content

4500 nieuwe zonnepanelen op Rotterdamse daken samen met het Klimaatfonds

De gemeente Rotterdam en het Klimaatfonds slaan de handen ineen voor de realisatie van 4500 nieuwe zonnepanelen op Rotterdamse daken. Rotterdamse bewonersorganisaties, VvE’s, maatschappelijke organisaties en instellingen zonder winstoogmerk zoals scholen, sportverenigingen, welzijn-, zorg- en culturele instellingen kunnen vanaf nu een financiële bijdrage aanvragen voor zonnepanelenprojecten. De regeling levert hen per zonnepaneel zo’n 30 euro voordeel op.

Klimaatdoelen
De samenwerking met het Klimaatfonds betreft een aanvulling op de huidige subsidieregelingen van de gemeente Rotterdam, waaronder het onlangs gelanceerde Energietransitiefonds en de Energietransitielening voor kleine VVE’s die na de zomer beschikbaar komt. Met de optelsom aan financieringsmogelijkheden wil de gemeente het de Rotterdammer nog aantrekkelijker maken om woningen en woongebouwen versneld te verduurzamen.

De samenwerking met het Klimaatfonds past volgens Duurzaamheidswethouder Arno Bonte goed bij de klimaatambities van Rotterdam. “We willen een klimaatneutrale stad zijn waarin we al onze energie schoon opwekken. Rotterdamse daken bieden daar veel ruimte voor. Ons doel is om de komende tien jaar tenminste 40 procent van de daken van zonnepanelen te voorzien.”

Laagdrempelig
Om dat doel te bereiken biedt de gemeente naast subsidieverstrekking diverse vormen van dienstverlening aan. Denk aan gratis dakscans voor particulieren en bedrijven om te beoordelen of hun gebouw geschikt is voor zonnepanelen, Solar consultants die bedrijven ondersteunen bij het realiseren van zonnedaken, het ondersteunen van scholen bij het realiseren van zonnedaken en het op laagdrempelige wijze beschikbaar stellen van zonnepanelen aan minder bedeelde inwoners van Rotterdam-Zuid.

WijkEnergieWerkt
Voor de realisatie van de zonnepanelen op de Rotterdamse daken wordt samengewerkt met de Rotterdamse sociale onderneming WijkEnergieWerkt. Deze organisatie leidt Rotterdammers op zodat zij als zonnepanelen-installateur aan het werk kunnen.

Aanmelden
Rotterdamse bewonersorganisaties en maatschappelijke organisaties kunnen voor het aanvragen van financiering voor zonnepanelenprojecten vanaf vandaag terecht op https://duurzaam010.nl/subsidie/klimaatfonds-rotterdam/. De regeling loopt tot en met 30 april 2022, zolang het budget van de regeling dit toelaat.

Heleen Weening, directeur Klimaatfonds: “Fantastisch dat Rotterdam zo veel zonnepanelen op daken wil realiseren. Aan die ambitie helpen wij graag mee! We zijn trots dat we nu ook in Rotterdam aan de slag gaan om samen met bewoners stappen te zetten naar een schone en groene stad.”

Afbeeldingen

  • Wethouder Arno Bonte en directeur Klimaatfonds Heleen Weening lanceren nieuwe samenwerking voor 4500 nieuwe zonnepanelen in Rotterdam