Direct naar de content

45 Koninklijke onderscheidingen in Rotterdam

NB Dit nieuws NIET verspreiden vóór dinsdag 26 april 13.00 uur

Dinsdagochtend 26 april, de dag voor Koningsdag, reikt burgemeester Ahmed Aboutaleb 45 Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de traditionele Lintjesregen in de Burgerzaal van het stadhuis. Namens Koning Willem-Alexander benoemt de burgemeester 35 mensen tot Lid, 7 tot Ridder en 1 tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en 2 mensen tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Rotterdam heeft voor de tweede keer op rij het grootste aantal gedecoreerden.

Of mensen nou actief zijn voor de speeltuin of baanbrekend medisch onderzoek doen, iedereen die zich langdurig inzet voor de samenleving verdient waardering. Het kan gaan om vrijwillige inzet, of om extra inspanningen die een hoofdfunctie met zich mee kan brengen.

Vertegenwoordigers van de pers kunnen het overzicht van gedecoreerden opvragen bij mevrouw Nel van der Kolk, tel. 06 – 109 078 24 of e-mail: pc.vanderkolk@rotterdam.nl.

Toekennen onderscheiding
Voor een benoeming in één van de zes ridderlijke graden van de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Het gaat om mensen die voor de wijze waarop zij aan hun activiteiten inhoud hebben gegeven, waardering en erkenning verdienen vanuit de samenleving. Een onderscheiding binnen de Orde van de Nederlandse Leeuw gaat naar mensen met exceptionele verdiensten. Lintjes worden uitgereikt bij een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een afscheidsreceptie of jubileumviering) of voorafgaand aan Koningsdag (de traditionele Lintjesregen).


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lennart de Jong, bestuursvoorlichter burgemeester Aboutaleb, 06- 53 28 48 13 of l.dejong@rotterdam.nl