Direct naar de content

3,2 miljoen voor toegankelijke sportaccommodaties

Op woensdag 12 februari ontving wethouder Antoinette Laan (Sport, Recreatie, Kunst en Cultuur) het handboek met de Richtlijnen Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties van Willemijn Baken, directeur van Onbeperkt Sportief. De Richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van sportgebouwen en maken deze concreet en toepasbaar voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties. Rotterdam gaat meteen aan de slag met de richtlijnen en stelt 3,2 miljoen beschikbaar om bestaande accommodaties toegankelijk te maken.

Wethouder Antoinette Laan: ‘We nemen de richtlijnen over voor zowel nieuwe als bestaande gemeentelijke accommodaties en we gaan ze meteen in praktijk brengen. In Rotterdam vinden we het belangrijk dat iedereen die wíl sporten, ook kán sporten. Rotterdam telt zo’n 60.000 mensen met een beperking. Juist voor hen worden er soms letterlijk drempels verlaagd.’

Onbeperkt Sportief heeft de Richtlijnen, mede op initiatief van de Gemeente Rotterdam, ten opzichte van de vorige druk (het Handboek Basis kwaliteitseisen integrale toegankelijkheid sportaccommodaties uit 2001), volledig herzien en aangepast aan de huidige regelgeving en inzichten.

Het ABN AMRO Wheelchair Tennis Tournament was de locatie voor de presentatie. Toernooidirecteur Esther Vergeer was aanwezig om ook haar ervaring te delen. “Toegankelijkheid is altijd een uitdaging ook voor het ABN AMRO World Tennis en Wheelchair Tournament. Maar het hoeft niet ingewikkeld te zijn, met kleine ingrepen kan er al veel bereikt worden.”

Rotterdamse accommodaties Toegankelijk
Het Topsportcentrum Rotterdam, Sportcentrum Wilgenring en Schuttersveld zijn al geschouwd door de experts en ervaringsdeskundigen van Vereniging van Gehandicaptenorganisatie Rotterdam en worden dit jaar nog maximaal toegankelijk gemaakt. In een groot aantal andere accommodaties, zoals sporthallen en zwembaden, worden specifieke maatregelen getroffen waardoor bepaalde handicaps gefaciliteerd worden. Zo wordt Zwembad West op korte termijn van een tillift voorzien.

Rotterdam Sportstad
Sport is belangrijk voor de stad. Rotterdam stimuleert juist mensen met een beperking. Juist voor deze mensen kan sport enorm waardevol zijn. Sport helpt bij het leren omgaan met een handicap, geeft zelfvertrouwen, maakt fit, vergroot zelfredzaamheid en zorgt voor sociale contacten. Met het servicepunt Sport op Maat dat ruim 400 sporters begeleidt en 80 verenigingen voor sporters met een beperking, laat Rotterdam dat zien. Sport betekent investeren in gezondheid, talenten, participatie en de economie. Maar sport is vooral ook gewoon leuk om te doen!


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Laan, 06 – 13 15 51 20 of m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl