Direct naar de content

30.000 woningen erbij in de Oostflank van Rotterdam

De nieuwe stadsbrug tussen Kralingen en IJsselmonde met een snelle tramlijn tussen Kralingse Zoom en Zuidplein zorgt ervoor dat in de Oostflank van de stad veel nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Het gebied tussen Prins Alexander en Zuidplein krijgt er 30.000 nieuwe woningen en banen bij, voorzieningen als winkels en gezondheidscentra, openbaar vervoer en uiteraard ook veel groen. Vanaf dinsdag 30 mei ligt de herziening van de Rotterdamse omgevingsvisie voor de Oostflank ter inzage. Met de openbaarmaking nodigt het stadsbestuur Rotterdammers uit om te reageren op de plannen.

Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): ‘Met 30.000 extra woningen helpen we een heleboel Rotterdamse woningzoekenden. Maar een dak boven je hoofd is niet de enige doelstelling die dit stadsbestuur heeft. Het gaat vooral ook om fíjn wonen! Op een plek waar kinderen naar school kunnen, openbaar vervoer dichtbij is en waar je in je eigen buurt kunt sporten en genieten van het groen. Een ontwikkeling waar dit hele college zich voor inzet.’

Bouwen op bereikbare plekken
De meeste van de 30.000 nieuwe woningen, voorzieningen en bedrijfsruimten komen in de buurt van nieuwe en al bestaande openbaarvervoersknooppunten. Dit zijn station Rotterdam Alexander, metrostation Kralingse Zoom, het toekomstig station Stadionpark en metrostation Zuidplein (bij Hart van Zuid). Ook is er de wens om in de bestaande woonwijken Het Lage Land, Prinsenland, De Esch, Bloemhof en Hillesluis extra woningen te bouwen, waarbij het bestaande karakter van de wijk intact blijft. Door de bouw van de nieuwe woonwijken kunnen ook de bestaande wijken in de Oostflank duurzamer worden, bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe, duurzame elektriciteitsbronnen zoals geothermie.

Tot 2040 wil de gemeente daarnaast twee nieuwe klimaatadaptieve woonwijken bouwen, met veel ruimte voor water en groen. Er komt een nieuwe woonwijk met maximaal 1000 woningen langs de Kralingse Zoom in De Esch, in de directe omgeving van een nieuwe tramhalte. En er komt een nieuwe woonwijk met ongeveer 1350-1650 nieuwe woningen aan de Boszoom. Deze woonwijk is goed bereikbaar met een nieuwe tramlijn die ook voor een verbinding zorgt met de wijk Het Lage Land in Prins Alexander.

Wonen in een groene omgeving
Wethouder Vincent Karremans (o.a. Buitenruimte en Mobiliteit); ‘Iedere vierkante meter in de stad moet concurreren met een heleboel functies, zoals onder andere groen, parkeren, openbaar vervoer en wonen. Het bouwen van woningen kan niet zonder ook ruimte in te plannen voor de andere functies die een fijne woonomgeving maken. De gemeente gaat daarom ook investeren in buurttuinen en buurtparken. Groene plekken in de directe woonomgeving waar iedereen gebruik van kan maken.’ Bestaande en nieuwe woonbuurten worden door groene netwerken met elkaar en met groengebieden in de regio verbonden. En een nieuwe bos-as gaat het Schollebos in Capelle aan den IJssel verbinden met de Kralingse Plas.

Sport en volkstuinen
Het aantal sportvelden blijft in de Oostflank in de toekomst gelijk. Wel gaan de meeste sportverenigingen verhuizen naar een nieuw sportcomplex op een andere locatie in de Oostflank, omdat de huidige locaties van de sportterreinen heel geschikt zijn voor woningbouw.

Drie volkstuincomplexen in de Oostflank maken over tien jaar plaats voor nieuwe woningen, sportterreinen en andere voorzieningen dicht bij die woningen. Het gaat om de volkstuinen van de Amateurtuindersvereniging (ATV) Ommoord, Volkstuinvereniging De Venhoeve aan de Boszoom en Volkstuinvereniging Kweeklust aan het Toepad in De Esch.  De gemeente overlegt met de besturen van de volkstuinen over een goede overgangsregeling, een voorrangsregeling op een plek bij een andere volkstuin en financiële compensatie.

Meedenken en reageren
De ontwikkelingen in de Oostflank legt de gemeente vast in een zogenoemde gedeeltelijke herziening van de Rotterdamse omgevingsvisie. Vanaf 30 mei tot en met 14 juli ligt de ontwerp- herziening van de omgevingsvisie voor iedereen ter inzage. In deze periode kan iedereen een ‘zienswijze’ (idee, mening of reactie) geven over de herziening van de omgevingsvisie. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassingen. Na de zomer beslist de gemeenteraad over de definitieve herziening van de omgevingsvisie.  De raad neemt daarbij de ingediende zienswijzen mee in haar afweging.
Meer uitleg over het indienen van een zienswijze staat vanaf vrijdag 26 mei op www.rotterdam.nl/oostflank.

 

Afbeeldingen

  • Illustratie van de nieuwe bosas tussen Capelle aan den IJssel en de Kralingse Plas.
  • Illustratie van het uitzicht vanuit de Riederlaan in Feijenoord op het nieuwe station Rotterdam Stadiumpark.
  • Illustratie van het nieuwe OV-knooppunt bij Kralingse Zoom, met ruimte voor wonen, werken en voorzieningen. De illustraties zijn gemaakt door Studio For New Realities en LOLA Landscape Architects.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl