Direct naar de content

26,7 miljoen euro van het Rijk voor bouw woningen in Rotterdam

Rotterdam ontvangt € 26,7 miljoen van het Rijk voor de bouw van nieuwe woningen die door gestegen rente en bouwkosten dreigen stil te vallen. Met deze financiële steun uit de Startbouwimpuls kan Rotterdam binnen nu en twee jaar 2.647 woningen bouwen, waarvan 64% in het betaalbare segment. Wethouder Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen): “Dit is ontzettend goed nieuws voor de  initiatiefnemers én natuurlijk ook voor woningzoekenden. Met steun van het Rijk kan de bouw van ruim 2600 woningen snel starten, waarvan het grootste deel in het sociale en middensegment. En daar ben ik heel blij mee, want deze woningen zijn hard nodig in Rotterdam.”

Snellere start woningbouw in groot aantal Rotterdamse wijken
Projecten van zowel woningcorporaties als ontwikkelaars komen in aanmerking voor de Startbouwimpuls. Het gaat om Alexanderpark Rotterdam (Prins Alexander), De Graaf (centrum), de Sax (Kop van Zuid), Hartenruststraat (Oude Noorden), Hof van Maasdam Park 16Hoven), Klapwiek (Prins Alexander), Fase 1 Max Euwekwartier (Brainpark), Odeon (centrum), Oost-Sidelinge (Overschie), Soetendaalseweg en Ruivendwarsstraat (Oude Noorden), Tamboer 2 Oost (Crooswijk), Timber (Dordtsestraatweg Rotterdam-Zuid) en Vlietpark fase 2 (Hoogvliet). Gemiddeld gaat het om een financiële bijdrage van 10.000 euro per woning.

Ook steun voor andere woningbouwprojecten
Niet alle projecten die last hebben van de verslechterde marktomstandigheden komen in aanmerking voor de Startbouwimpuls van het Rijk. “Met de initiatiefnemers van deze projecten gaan we het gesprek voeren om te kijken waar we ze kunnen helpen, zodat ook zij kunnen gaan bouwen”, zegt wethouder Zeegers. De gemeente maakt daarbij gebruik van de Rotterdamse Startbouwregeling, de Knelpuntenpot van de Provincie Zuid Holland, en de 6e trance van de landelijke Woningbouwimpuls. Met deze woningbouwimpulsen kunnen gemeenten de bouw van nieuwe betaalbare woningen versnellen. Als in een project een groter aantal betaalbare woningen gebouwd kan worden dan was voorzien, is er daarvoor extra geld beschikbaar uit het gemeentelijke Doorbouwfonds.

Doorbouwen
Eerder dit jaar sloot Rotterdam samen met marktpartijen en corporaties een Doorbouwakkoord, waarin de komst van de Rotterdamse Startbouwregeling bekend werd gemaakt. Naast de bijdragen van het Rijk en de provincie heeft Rotterdam met de eigen Doorbouwregeling 10 miljoen gereserveerd om stilvallende woningbouwprojecten in het betaalbare middensegment weer vlot te trekken.  Door de landelijke, provinciale en gemeentelijke doorbouwregelingen te combineren, kan Rotterdam met meer tempo blijven doorbouwen aan betaalbare woningen.

Binnen twee jaar van start
Komende periode bekijkt Rotterdam welke van de bovenstaande bouwprojecten èn bouwprojecten die geen geld van het Rijk krijgen, in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage van maximaal 5.000 euro per woning. Het gaat hier om bouwprojecten die binnen twee jaar van start kunnen gaan. Het zijn bouwprojecten in het middensegment die zonder deze bijdrage en door de huidige economische tegenwind in de bouwsector niet van start kunnen gaan. De Rotterdamse Startbouwregeling, omvat maximaal 10 miljoen euro en staat open tot juni 2025.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ekin Yazbahar – Sonmez, bestuursvoorlichter wethouder Chantal Zeegers, 06 – 134 283 89 of e.yazbaharsonmez@rotterdam.nl