Direct naar de content

23 sportverenigingen krijgen vernieuwd sportcomplex

De komende tien jaar gaat de gemeente Rotterdam de sportcomplexen van 23 verenigingen vernieuwen of renoveren. Rotterdam heeft hiervoor ruim 60 miljoen gereserveerd. Tijdens de feestelijke opening van het sportjaar in september wordt toegelicht om welke buitensportcomplexen het gaat.

Al een langere periode lukt het veel verenigingen niet meer om zelfstandig de bouw van kleedkamers of kantines te betalen en komt de verantwoordelijkheid steeds meer bij de gemeente te liggen. Dit is dan ook het startschot van een nieuwe werkwijze waarbij de gemeente via een Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport planmatig verouderde veldsportcomplexen toekomstbestendig maakt.

‘Huis op Zuid’ en Sporthal Varkenoord
Naast de voorzieningen op de veldsportcomplexen (clubgebouwen, veldverlichting, beregeningsinstallaties, omzetten natuurgrasvelden naar kunstgras) worden ook bestaande gemeentelijke zwembaden, binnensportaccommodaties (sporthallen en -zalen) als onderdeel van het IHP gerenoveerd. Voor het volledige IHP is ruim 160 miljoen gereserveerd. De uitvoering zal plaatsvinden in verschillende fases, waarbij al goedkeuring is gegeven aan de financiering van o.a. het nieuwe Zwembad en sporthal ‘Huis op Zuid’ en Sporthal Varkenoord.

Tweede thuis
“Sportverenigingen spelen een essentiële rol in de samenleving. Voor veel kinderen is het een tweede thuis, waar ze plezier beleven, gezond bewegen en allerlei sociale vaardigheden opdoen”, zegt wethouder De Langen. “Maar verenigingen moeten wel een aantrekkelijke plek blijven en we zagen dat veel naoorlogse complexen sterk zijn verouderd. Met het Integraal Huisvestingsplan Sport blijven onze sportaccommodaties, en daarmee ook de verenigingen die er gebruik van maken, aantrekkelijk.”

Actieprogramma verenigingen
Naast noodzakelijke fysieke investeringen zijn verenigingen de afgelopen periode inhoudelijk en financieel ondersteund om door de corona-crisis te komen. Tot op heden is het door alle inzet gelukt om geen enkele vereniging om te laten vallen. Via het actieprogramma verenigingen wordt verder ingezet op het toekomstbestendig maken van verenigingen door meer in te zetten op flexibele lidmaatschappen, het inzetten van Esports en het aanbieden van veel verschillende sporten op één accommodatie.