Direct naar de content

1800 nieuwe oplaadpunten voor Rotterdam

Mei dit jaar zette de gemeente Rotterdam in samenwerking met 16 andere gemeenten een omvangrijke aanbesteding voor laadpalen¹ op de markt. Een uitbreiding van maximaal 4000 nieuwe laadpunten voor elektrische auto’s in het hele concessiegebied waarvan 1800 in Rotterdam. De opdracht voor de plaatsing, het beheer en de exploitatie van de palen is per 1 september 2016 gegund aan ENGIE Services.

Met ENGIE gaat Rotterdam, 15 gemeenten uit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)² en Gouda zorgen voor een forse impuls van het aantal laadpalen in de regio. Het is voor het eerst, mede dankzij de inzet van MRDH, dat op deze grote schaal een aanbesteding voor laadinfrastructuur in de markt is gezet.

Rotterdam gaat voor gezondere lucht. In de Koersnota schone lucht 2015 – 2018 staat een aantal noodzakelijke maatregelen om de luchtkwaliteit in en om Rotterdam te verbeteren. Eén daarvan is het stimuleren van het gebruik van elektrisch vervoer. Elektrisch vervoer is schoon, stil en zuinig. Hierbij hoort ook een dekkende laadinfrastructuur. In de concessievoorwaarden is opgenomen dat er op den duur een rendabele en gezonde markt moet ontstaan voor de plaatsing van de laadinfrastructuur.
Elektrisch rijden is tevens een belangrijk onderdeel van de mobiliteitstransitie en de energietransitie die de gemeente de komende jaren noodzakelijk acht om de stad Rotterdam leefbaar en bereikbaar te houden. Elektrisch rijden is één van de belangrijke pijlers van het nieuwe stedelijk verkeersplan. Wethouder Pex Langenberg (mobiliteit en duurzaamheid): “Hier kunnen we door het gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren grote stappen zetten als het gaat om een verbetering van de luchtkwaliteit, een vermindering van de CO2-uitstoot en ook van geluidshinder”,

Slimme analyse
Big data-analyse gaat een belangrijke rol spelen bij het plaatsen van nieuwe laadpalen. Daarbij ligt de focus niet meer alleen op het plaatsen van palen, maar eveneens op het zo optimaal mogelijk benutten van het oplaadnetwerk. Slimme big data-analyse is hierbij volgens Jacco Van der Burg, manager Business Development & Innovatie bij ENGIE Infra & Mobility, cruciaal. “We gaan nauwkeurig monitoren hoe en hoe vaak de nieuwe oplaadpunten worden gebruikt. Op basis van deze analyses plaatsen we waar nodig extra palen." ENGIE verwacht door het verkrijgen van deze opdracht, het elektrisch rijden in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag naar een volgende fase te kunnen brengen.

Online aanvraagsysteem
De laadpalen gelden nadrukkelijk als publieke voorziening. Iedereen kan dus gebruikmaken van de oplaadcapaciteit. Een belangrijke doelstelling binnen het project is het aanmerkelijk versnellen van het aanvraag- en realisatieproces. Hiervoor komt binnenkort een online aanvraagsysteem. Met dit systeem kunnen Rotterdammers makkelijk checken of het zinvol is een aanvraag voor uitbreiding van het netwerk te doen of dat ze al in de buurt van een laadpaal wonen of werken.

Doorontwikkeling
Binnen het project gaat ENGIE Services samen met de deelnemende gemeenten en de fabrikant van de laadpalen, EV-Box, enkele innovaties op het gebied van “makkelijker, toegankelijker, slimmer en sneller laden” testen. Denk hierbij aan Smart Charging. Hiermee draagt elektrisch rijden de komende jaren ook nadrukkelijk bij aan de energietransitie.

¹ een laadpaal heeft twee oplaadpunten. Dus 1800 laadpunten zijn 900 laadpalen. Tevens ter vergelijking: De eerste paal werd in december 2012 in Rotterdam neergezet. In december 2013 het 500ste laadpunt en het 1000ste punt volgde een jaar later. Op 30 september 2016 wordt het 2000ste laadpunt in gebruik genomen.

² De deelnemende MRDH-gemeenten zijn:
Brielle, Capelle aan den IJssel, Delft, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Midden Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westland en Westvoorne.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl of
met Anita van der Horst, Manager Corporate Communicatie ENGIE, 06 – 231 464 45 of anita.van.der.horst@engie.com