Direct naar de content

1750 extra parkeerplekken voor fietsers rond het Centraal Station

Het wordt makkelijker om je fiets te parkeren rondom het Centraal Station. Er komen 1750 extra plekken bij aan de achterzijde en de voorzijde van het station. Ook wordt er rekening gehouden met fietsen die een afwijkend formaat hebben, zoals een bakfiets, fiets met een mand voorop of mountainbike.

Nieuwe stallingen
Het aantal mensen in Rotterdam dat fietst, is de afgelopen 10 jaar met 60% gestegen. En dit blijft de komende jaren stijgen. Meer fietsen vraagt om meer plekken waar je een fiets kunt stallen. De komende jaren wordt er daarom fors geïnvesteerd in fiets parkeren in Rotterdam.
De groene middenberm tussen de Weenatunnels verandert op 10 februari in een tijdelijke stalling voor 500 fietsen. Deze stalling biedt ruimte aan de fietsen uit het gebied die tijdelijk niet kunnen parkeren door komende werkzaamheden bij andere stallingen.
De eerste huidige stalling die in februari wordt aangepakt is de kelderstalling bij het Centraal Station. Hier worden 300 plekken gecreëerd voor fietsen met een afwijkend formaat. Deze plekken gaan ten koste van 350 gewone plekken.
In mei wordt de stalling aan de Provenierszijde, aan de achterkant van het station, uitgebreid met circa 700 plekken. Er komen ook speciale plekken voor deelfietsen, scooters en bakfietsen.
De tijdelijke stalling die in oktober geplaatst wordt aan de Conradstraat gaat circa 1100 extra plekken opleveren.

De cijfers
Tijdelijke stalling Weena tot oktober 2020: 500
Uitbreiding Provenierssingel: 700
Aanpassing parkeerkelder CS: -50
Nieuwe stalling Conradstraat: 1100

Wethouder Bokhove van Mobiliteit, jeugd en taal opende de fietsenstalling op het Weena: “Veel Rotterdammers fietsen naar het station als ze met het openbaar vervoer verder reizen. Door te zorgen voor voldoende en veilige fietsenstallingen, is het nog aantrekkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken. Je kunt je fiets nu veilig parkeren en bent snel bij het station. Deze nieuwe plekken zijn hard nodig, omdat steeds meer mensen fietsen en het openbaar vervoer gebruiken. “

Meer ruimte voor de fiets
De komende jaren wordt ruimte gemaakt voor fietsen en lopen (actieve mobiliteit), omdat het gezond is om te bewegen én omdat het goed is voor een schone lucht in de stad. Uit analyse van de gemeente Rotterdam vinden in 2040 dagelijks 188.000 verplaatsingen per fiets plaats, 50.000 meer dan de auto. De ruimte voor infrastructuur en voorzieningen moet worden herverdeeld, waarbij fiets, voetganger en ov meer ruimte krijgen.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer,  bestuursvoorlichter wethouder Bokhove, 06-41316567 of t.breimer@rotterdam.nl