Direct naar de content

1500 huizen in leegstaande kantoren

Het Rotterdamse college transformeerde de afgelopen jaren ruim 160.000 m2 kantoorruimte naar woningen. Dat is een derde meer dan de 120.000 m2 dat het college zichzelf als doel had gesteld.
Tijdens het transformatiecongres op 7 december maakte wethouder Simons (stedelijke ontwikkeling) bekend dat het collegetarget voor het aantal getransformeerde m² kantoren ruimschoots is gehaald.
 

Collegetarget
De gemeente wil de Rotterdamse kantorenmarkt versterken door de algemene kwaliteit van het kantooraanbod te verhogen. Daarnaast moet het overaanbod in de markt afnemen door vierkante meters kantooraanbod aan de markt te onttrekken, dat kan door kantoren een andere functie te geven.
Het college had als doelstelling om in de periode 1 januari 2014 tot 1 november 2017 tenminste 120.000 m2 kantoorruimte aan de markt te onttrekken. Deze doelstelling is ruim gehaald. De stand op 1 november 2017 was 160.000 m2. Transformatie van kantoorpanden levert zo een grote bijdrage aan het realiseren van de woonopgave in de stad. In 2017 worden naar verwachting ruim 1500 woningen gebouwd in voormalige kantoorpanden.

Samenwerkingsovereenkomst
Vanaf 2009 is leegstand in de kantorenmarkt een groter probleem geworden. Door de financiële crisis en flexibel werken werd duidelijk dat er een structureel overaanbod bestond aan vierkante meters kantoorruimte. De gemeente Rotterdam heeft actief ingezet op het terugdringen van dit overaanbod. Omdat gemeente het aanpakken van leegstaande kantoren niet alleen kan is er in 2015 integraal door gemeente en marktpartijen besloten om de aanpak kantoren voort te zetten en dit vooral samen te doen. De gemeente en verschillende marktpartijen hebben daarom een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Hoewel de markt inmiddels weer aantrekt, blijft de leegstand hoog in vergelijking tot andere steden. Actieve sturing op het verminderen van de leegstand blijft dus belangrijk. Daarom is de samenwerking verder uitgebreid en hebben tijdens het transformatiecongres een aantal nieuwe partners de overeenkomst ondertekend.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Theo Breimer, bestuursvoorlichter wethouder Simons, 06 – 41 31 65 67 of t.breimer@rotterdam.nl