Direct naar de content

120 subsidieaanvragen Cultuurplan 2017-2020 ingediend

De deadline is verstreken, de aanvragen zijn ingediend. Voor een totaalbedrag van bijna 95 miljoen euro zijn er vanuit de Rotterdamse kunst- en cultuursecor subsidieverzoeken ingediend. Aan de gemeente en RRKC nu de taak om deze aanvragen te beoordelen.

In totaal dienden 120 instellingen verzoeken in. Daarvan dienden 45 nieuwe instellingen, instellingen die niet zijn opgenomen in het huidige Cultuurplan, een aanvraag in. Voor het Cultuurplan 2017-2020 is jaarlijks een verdeelbaar budget beschikbaar van € 75,9 miljoen. Daarnaast zullen ook de gelden voor Beeldende Kunst en Vormgeving in het gemeentefonds worden verdeeld. Hiervoor is een bedrag van € 2,1 miljoen beschikbaar.

Subsidieprogramma
Tot 1 februari konden Rotterdamse instellingen op het gebied van kunst en cultuur hun subsidieaanvraag indienen voor het Cultuurplan 2017-2020. Het Cultuurplan is het vierjarige subsidieprogramma voor kunst en cultuur van de gemeente Rotterdam. Het huidige Cultuurplan loopt tot en met 2016. Instellingen die worden opgenomen in het Cultuurplan ontvangen van de gemeente gedurende vier jaar een jaarlijkse subsidie. Ter vergelijking: bij de vorige Cultuurplanperiode 2013-2016 dienden instellingen 109 aanvragen in en was er een verdeelbaar budget van € 74 miljoen.

Vernieuwing
Publieksbereik, ruimte voor vernieuwing en samenwerking zijn de belangrijkste speerpunten uit het beleidskader van het Cultuurplan 2017-2020. Nieuw is dat instellingen deze keer naast hun individuele aanvraag ook een samenwerkingsplannen kunnen toelichten in een aparte bijlage. Hier is dan ook gebruik van gemaakt: Zeker 70 instellingen dienden een of meerdere samenwerkingsbijlagen in

Advies RRKC
Het onafhankelijke adviesorgaan van het college van Burgemeester en Wethouders (B en W), de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC), beoordeelt met hulp van commissies van deskundigen de subsidieaanvragen. Het advies van de RRKC bestaat uit twee delen: de afzonderlijke adviezen over de subsidieaanvragen van de culturele instellingen, voorzien van een geadviseerd subsidiebedrag, en een integraal deel waarin de RRKC zijn keuzes op hoofdlijnen verklaart.

Uiterlijk 1 juni 2016 brengt de RRKC haar advies uit.

Vervolg
Het college van B en W verwerkt het advies van de RRKC vervolgens in een voorstel over de te verlenen subsidies, het zogenaamde verdelingsvoorstel. In het najaar van 2016 biedt het college het verdelingsvoorstel voor het Cultuurplan 2017-2020 aan de gemeenteraad aan. Instellingen die een aanvraag hebben ingediend ontvangen in december bericht over toekenning of afwijzing van hun subsidieaanvraag en de hoogte van het eventueel toegekende bedrag.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl of met Anne Helsen, communicatieadviseur RRKC, 06-19350376 of ahelsen@rrkc.nl. Voor meer achtergrondinformatie kijk op www.rrkc.nlof www.rotterdam.nl/cultuurplan20172020.