Direct naar de content

100 wereldsteden in Rotterdam tijdens Urban Resilience Summit

Kennisuitwisseling over toekomstbestendigheid steden

Van Houston tot Kaapstaad, van Christchurch tot Athene. Het wereldwijde stedennetwerk 100 Resilient Cities (100RC) landt van 8 t/m 11 juli 2019 voor een grote internationale summit in Rotterdam. Gedurende enkele dagen delen zij kennis en ervaringen en onderzoeken zij samenwerkingsvormen die kunnen bijdragen aan resilience, oftewel de weerbaarheid en veerkracht, van steden wereldwijd. Rotterdam, lid van het eerste uur, treedt dit keer op als gaststad.

Stedelijke veerkracht en weerbaarheid vergroten
De afgevaardigden uit 100 steden bestaan uit Chief Resilience Officers, burgemeesters, managers en belangrijke partners uit de publieke, private, multilaterale en non-profitsector. Tijdens de summit delen zij hun ‘best practices’ en innovatieve oplossingen over thema’s als leven met water in de stad, zeespiegelstijging, cyber resilience, oplossingen voor een circulaire economie, de veerkrachtige wijk, de energietransitie en de inclusieve stad.
Op deze manier verkrijgen de steden nieuwe inzichten en doen zij inspiratie en kennis op van nieuwe werkwijzen om de impact van resilience in de stad te kunnen vergroten.

Rotterdam internationale voorbeeldstad
Na de steden New Orleans, Mexico City en New York vindt de Urban Resilience Summit dit jaar plaats in Rotterdam. Rotterdam is gekozen als gaststad omdat zij wereldwijd wordt gezien als een voorloper op het gebied van stedelijke veerkracht en in het bijzonder klimaatadaptatie. Steden worden wereldwijd geconfronteerd met belangrijke trends zoals: verstedelijking, klimaatverandering en digitalisering. Het sterk en veerkrachtig maken van steden vraagt om een integrale aanpak van sociale, fysieke en klimatologische vraagstukken. Het vereist ook een andere samenwerking tussen bewoners, organisaties, bedrijven en systemen binnen de stad.
100 Resilient Cities
Dit netwerk – geïnitieerd door The Rockefeller Foundation – legt zich erop toe wereldwijd steden te helpen veerkrachtiger en weerbaarder te worden. Door kennis te delen, bundelen deze steden de krachten om te anticiperen op en te profiteren van de veranderingen van de 21e eeuw. De Summit is een belangrijke mijlpaal in deze wereldwijde resilience-beweging om de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van steden te vergroten.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten de Vries, woordvoerder Stadsontwikkeling, +31 6 20 54 51 79 of mk.devries@rotterdam.nl