Direct naar de content

‘Meer geld nodig voor inpassing A13/A16’

Keuze gebaseerd op budget, niet op effect omgeving

De gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek (HiS) heeft het stadsbestuur geadviseerd om van de minister meer geld te vragen voor de inpassing van de A13/A16. De gebiedscommissie is van mening dat het budget onvoldoende is. ‘Zonder extra geld kan de weg niet op een verantwoorde manier worden aangelegd’, stelt Henk Kamps, voorzitter gebiedscommissie HiS.
 

De participatie via de gebiedstafels is op een grote teleurstelling uitgelopen. Deelnemers voelen zich onvoldoende gehoord. Innovatieve, duurzame oplossingen kregen geen kans. Kamps: ‘Dat heeft geleid tot een inpassing die op een aantal belangrijke punten onder de maat is en voor bewoners van Hillegersberg-Schiebroek onacceptabel.’

Saldo Nul
Met Saldo Nul (We willen de nieuwe weg niet zien, horen of ruiken) lijkt de nu voorgestelde maatregelen gehaald te worden. De gebiedscommissie plaatst daarbij wel enkele kanttekeningen en adviseert het gemeentebestuur om van het rijk garanties te eisen voor extra maatregelen als blijkt dat na aanleg van de weg, de praktijk toch anders uitpakt.

Voorwaarden voor goede inpassing
De verlaging van de tunnel door het Lage Bergse Bos, de ontsluitingsweg van het industrieterrein aan de noordkant van de A13/A16, het opschuiven van de tunnelmond bij de Rotte, het handhaven van het ecoduct op een breedte van 60 meter, verdiepte kruising met de N471 en het ongemoeid laten van het Schiebroekse park, zijn voor de gebiedscommissie en voor de bewoners van Hillegersberg-Schiebroek noodzakelijk voor een goede inpassing van de weg en de acceptatie daarvan.


Noot voor de redactie:

Neem voor meer informatie contact op met communicatieadviseur Louise Kuijpers, 06 43 03 49 23. Of kijk voor de brief aan het gemeentebestuur en het integrale advies op www.rotterdam.nl/his