Direct naar de content

‘Kino’ wordt nieuwe eigenaar van pand aan Gouvernestraat

Culturele functie blijft behouden

Het pand aan de Gouvernestraat waar cultuurhuis ‘Lantaren/Venster’ gevestigd was voordat het naar de Kop van Zuid verhuisde, krijgt een nieuwe eigenaar: Kino Buro BV. Kino maakt van het pand een cultureel podium met filmzalen, een multifunctionele zaal met horeca en creatieve werkplekken. Hiermee behoudt het pand een belangrijke culturele functie in de wijk.

De gemeenteraad had de nadrukkelijke wens uitgesproken om de culturele bestemming van het pand aan de Gouvernestraat waar vroeger Lanteren/Venster gevestigd was, te behouden. Daarom is er in het verkoopproces een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een partij met een plan dat binnen de huidige bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’ past. Hiervoor zijn 33 culturele partijen aangeschreven met een vrijblijvende mailing. Uiteindelijk hebben 7 partijen een plan ingediend. Twee van deze plannen zijn afgevallen omdat ze niet pasten binnen de huidige bestemming. Een derde plan is niet beoordeeld omdat de initiatiefnemer zich tijdens de procedure heeft teruggetrokken.

Een beoordelingscommissie van ambtenaren met kennis van vastgoed en cultuur heeft de ingediende plannen beoordeeld op verschillende criteria zoals de invulling van de cultuurfunctie inclusief exploitatiebegroting, behoud van de cultuurfunctie in de toekomst, de investering in het object en de technische haalbaarheid en duurzaamheid.
De beoordelingscommissie heeft het plan van Kino Buro BV als beste beoordeeld.

Kino heeft van alle partijen het hoogste bod gedaan en investeert flink in het eerste jaar om het meest noodzakelijke achterstallig onderhoud weg te werken en te kunnen starten met de exploitatie. Daarnaast hebben de initiatiefnemers van Kino in de opvolgende jaren forse bedragen opgenomen voor groot onderhoud en het maken van een open transparante gevel.

Wethouder Ronald Schneider (Stedelijke ontwikkeling en Integratie) is tevreden met de uitkomst van het verkoopproces: “We hebben in Kino een prima partij gevonden om het pand aan de Gouvernestraat weer de allure van vroeger te geven.”

De garantie van functiebehoud in de toekomst is in het plan van Kino voldoende geborgd, omdat financiers zich aan Kino hebben verbonden en omdat er niet wordt gerekend op mogelijke gemeentelijke subsidie.

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om het pand uit te geven onder eeuwigdurend erfpacht met een verplichting tot renovatie.
Wethouder Adriaan Visser (financien, binnenstad, cultuur en sport) is enthousiast over de plannen van Kino: “Het pand aan de Gouvernestraat kent een lange geschiedenis. Het was in 1909 een van de eerste gebouwen met een culturele bestemming in de stad. Ik ben heel blij dat het is gelukt om de culturele functie van het pand te behouden. Kino is een mooie aanvulling op het culturele aanbod. Ik zie nu al uit naar de opening!”


Noot voor de redactie:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke van Gruijthuijsen, bestuursvoorlichter wethouder Adriaan Visser (financiën, binnenstad, cultuur en sport), m.vangruijthuijsen1@rotterdam.nl, 06-13155120