Direct naar de content

‘Flying squad’ van handhavers en politie tegen jeugdoverlast

Vanaf 1 juli werkt gemeente Rotterdam met een mobiele toezichtpost in probleembuurten. Deze toezichtpost wordt ingezet wanneer de leefbaarheid en veiligheid in een buurt in het geding zijn, bijvoorbeeld bij overlastgevende jeugdgroepen of wanneer er een geweldsincident heeft plaatsgevonden. De toezichtpost wordt bezet door handhavers van de gemeente Rotterdam en de politie. Wethouder Eerdmans (Veiligheid): “Met de toezichtpost herstellen we de rust in een buurt. Het is een duidelijk signaal van ons dat overlast niet wordt geaccepteerd en direct wordt aangepakt. Doordat de toezichtpost snel op locatie kan zijn, zijn we in staat om het gevoel van veiligheid in een wijk meteen te verbeteren.”

Positieve reacties
De mobiele toezichtpost is deze zomer reeds viermaal ingezet: op de Jagerslaan (Vreewijk), het Verschoorplein (Tarwewijk), de Langenhorst (Zuidwijk) en Irenewijk (Bloemhof). Bewoners reageren positief op de inzet van de toezichtpost. In de 11 dagen dat de toezichtpost is ingezet, zijn er meer dan 300 contactmomenten geweest met zowel overlastgevers als bewoners. Dit heeft ervoor gezorgd dat er enorm veel informatie over de wijk en diens problematiek is vergaard. Daarnaast zijn er verschillende meldingen binnengekomen die vervolgens meteen aangepakt konden worden, zoals overlast veroorzakende hanggroepen.

Inzet mobiele toezichtpost
De mobiele toezichtpost is een tijdelijk mobiel kantoor op locatie. De handhavers en beheerders (en partners) zijn ter plekke aanwezig en opereren vanuit de post zichtbaar in de buurt. De gemeente Rotterdam besluit over de inzet van de mobiele toezichtpost en de handhavers die de post bemannen. Dit besluit volgt altijd na afstemming tussen de wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte, de politie en directie Veiligheid. Bij de besluitvorming wordt onder andere gekeken naar de problematiek in de wijk, welke maatregelen al genomen zijn en wat de meerwaarde is van de tijdelijke post. Het uitgangspunt is dat de toezichtpost niet langer dan twee weken op locatie is. Langdurige inzet in een wijk vraagt om een andere aanpak dan de toezichtpost.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Kersten, 0618080168 of l.kersten@rotterdam.nl.