Direct naar de content

‘Fietsen heeft voorrang’ in Rotterdam

Rotterdams Fietsplan 2015-2018 aan de stad voorgelegd

10% meer fietsers op de belangrijkste routes naar de binnenstad. Meer ruimte, comfort en snelheid voor de 160.000 Rotterdammers die dagelijks hun fiets pakken. Dat is wat Rotterdam in 2018 wil bereiken. In 30 actiepunten worden verbeteringen van fietspaden, uitbreidingen van stallingsmogelijkheden, fietsvriendelijke verkeerslichten, huurfietsen bij meer OV-haltes en allerlei andere innovatieve maatregelen zoals fietsvlonders. De gemeente investeert vanaf 2016 zes miljoen euro extra in het fietsvriendelijker maken van Rotterdam.

Dat staat in ‘Fietsen heeft voorrang’, het Fietsplan 2015-2018 dat het college vandaag aan de gemeenteraad heeft aangeboden. Hiermee is de consultatieperiode gestart.

Wethouder Pex Langenberg (o.a. Mobiliteit en Duurzaamheid): "Rotterdam werkt voortdurend aan een goede bereikbaarheid van de stad. Het college legt daarbij nadrukkelijk het accent op de fiets. Zowel in de binnenstad als in de wijken en de regio. Want fietsen is gezond en goed voor de lucht, economie en leefbaarheid. De fiets is de nieuwe Heilige Koe."

Echte Fietsstad
Rotterdam moet een echte fietsstad worden. Daarom presenteert het college vandaag een lijst van dertig actiepunten om fietsen te stimuleren en te faciliteren. De afgelopen tien jaar is het fietsgebruik met 60% gestegen. Op de fietsroute Schiekade – Wilhelminaplein is inmiddels sprake van fietsfiles. Voortaan krijgen fietsers op deze route meer ruimte door grotere wachtplekken bij de verkeerslichten. En de verkeerslichten gaan langer en vaker op groen. De gemeente gaat in gesprek met de taxibranche over een proef met fietsdragers op taxi’s. Het Park bij de Euromast en Erasmus Medisch Centrum / Museumpark worden toegankelijker voor de fiets.

Ook de fietsroutes tussen de binnenstad en de wijken worden onder handen genomen. Dat gebeurt door het opheffen van ontbrekende schakels, aanbrengen van tweerichtingspaden en –oversteekplaatsen, verbreden van fietspaden en weghalen van obstakels. De laatste twintig kilometer aan fietspaden met tegels wordt geasfalteerd.

Fietsvriendelijke verkeerslichten
Op diverse locaties in de stad wordt geëxperimenteerd met een voor fietsers prettigere afstelling van de verkeerslichten, aangevuld met proeven met regensensoren[1], infraroodcamera’s[2] en Fiets Licht Informatiepanelen[3].  Daardoor kunnen fietsers beter doorfietsen.

Pop-up stallingen
Het tekort aan stallingsplekken wordt ook aangepakt. Fietsstallingen worden aantrekkelijker gemaakt met faciliteiten, zoals oplaadapparaten voor elektrische fietsen en leenbuggy’s. Er komen experimenten met (tijdelijke) pop-up stallingen, meer parkeerplaatsen in de stallingen en op straat voor bijzondere fietsen (zoals bakfietsen) en een startsubsidie voor bewoners en ondernemers in de Kansrijke wijken[4] die een eigen buurtfietsenstalling beginnen. Mocht het echt nodig zijn, dan er komen op bepaalde locaties extra fietsnietjes (of bv. muur- of boomhekken) bij. Bijvoorbeeld op autoparkeerplaatsen die speciaal voor dit doel worden omgebouwd. De vraag naar stallingsplekken neemt naar verwachting toe. Daarom komt er onderzoek naar een grote fietsenstalling op de Coolsingel en omgeving en uitbreiding van de fietsenstalling bij het Centraal Station.

Van en naar de regio
Het zou mooi zijn als bij veel meer OV-haltes en op andere plekken in de stad fietsen te huur zijn. Daarover vinden binnenkort gesprekken plaats met betrokken partijen. De langeafstandsfietsroutes van Rotterdam naar Dordrecht, Den Haag en Spijkenisse worden verder verbeterd, evenals de recreatieve fietsroutes (o.a. het Nieuwe Maasparcours). Het Merwe-Vierhavengebied wordt pilotgebied waar fietsvriendelijke maatregelen voor bedrijventerreinen eerst in de praktijk worden uitgetest.

Meer mensen op de fiets
De gemeente ondersteunt het programma ‘Fietsen op Zuid’, waarbij de Fietsersbond bewoners op Zuid stimuleert om vaker op de fiets te stappen. Rotterdam werkt ook samen met de Verkeersonderneming die forenzen verleidt de auto te laten staan en met de fiets naar het werk te komen.

Samen met bewoners en ondernemers
Het concept-Fietsplan is tot stand gekomen met de inbreng van fietsers, gebiedscommissies en allerlei betrokken organisaties. Samen hebben ze honderden ideeën aangeleverd waarvan een groot deel is terug te vinden in het plan. Ook de komende jaren spreekt de gemeente graag – via onder meer CityLab010 – de innovatiekracht van bewoners en ondernemers aan.[1]
Bij buien krijgen fietsers voorrang op het autoverkeer.

[2]Het aantal wachtende fietsers wordt gemeten door warmte. Op basis van dit aantal kan het verkeerslicht vaker en langer en groen.

[3]FLIP’s: Fiets Licht Informatie Panelen die aangeven of het op een kruising sneller is om links- of rechtsom te fietsen.

[4]Kansrijke wijken:  programma van de gemeente om negen kansrijke wijken kindvriendelijker en gezinsvriendelijker te maken: Oude Noorden, Middelland, Het Nieuwe Westen, Liskwartier, West Kralingen, Nieuw Crooswijk, Kop van Zuid – entrepot, Katendrecht, Lloydkwartier

 


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl  

Het Rotterdamse Fietsplan 2015-2018 'Fietsen heeft voorrang' vindt u hier