Direct naar de content

‘De Lijnbaan beste kernwinkelgebied van Nederland’

Vastgoedeigenaren en ondernemers zelf verantwoordelijk voor de Lijnbaan

Eigenaren in het Lijnbaangebied en ondernemers die zijn aangesloten bij de Vereniging Winkelpromenade Lijnbaan slaan de handen ineen om de Lijnbaan op allerlei facetten te verbeteren. Zij nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de buitenruimte, de programmering en het vastgoed om het Lijnbaangebied naar een hoger niveau te brengen. 

"Wij zijn erg blij dat wat ooit begon als een initiatief van een aantal grote eigenaren, inmiddels is uitgegroeid tot een breedgedragen Lijnbaanakkoord tussen de gemeente, de ondernemers en bijna 90% van de eigenaren", zegt Rob Vester van Syntrus Achmea. De eigenaren en ondernemers werken hiervoor nauw samen met de gemeente Rotterdam. De ambitie is om van de Lijnbaan beste kernwinkelgebied van Nederland te maken. Dit is vastgelegd in het Lijnbaanakkoord dat vandaag is ondertekend door wethouder Alexandra van Huffelen (binnenstad en buitenruimte) en de vertegenwoordigers van Vereniging Lijnbaanakkoord, Rob Vester (Syntrus Achmea) en Guus van der Werff (Vereniging Winkelpromenade Lijnbaan). De Lijnbaan en omgeving moeten voor bezoekers, retailers en bewoners een aantrekkelijk gebied zijn. Alexandra van Huffelen: "Een unieke samenwerking tussen stad en markt. Het beheer en onderhoud van het winkelgebied wordt nu echt een gezamenlíjke verantwoordelijkheid. Dat komt ons allemaal ten goede".

Guus van der Werff namens de Vereniging Winkelpromenade Lijnbaan: "Met de ondertekening van het Lijnbaanakkoord krijgen ondernemers de kans om, samen met eigenaren en gemeente, extra slagkracht te generen in de strijd om de consument. Met alle veranderingen die plaatsvinden en hebben gevonden een  essentiële samenwerking waar wij als ondernemers erg blij mee zijn". De gemeente Rotterdam blijft eigenaar van de buitenruimte. Indien er vanuit het Lijnbaanakkoord wijzigingen in de buitenruimte gewenst zijn, wordt dit altijd in overleg met de gemeente bepaald.

De Lijnbaan (1953) is een van dè architectuuriconen van de wederopbouw, de eerste winkelpromenade van Nederland en het oudste autoloze winkelgebied van Europa. De Lijnbaan heeft twee jaar geleden een nieuwe inrichting gekregen en vierde eind 2013 met de oplevering haar 60e verjaardag.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Van Huffelen, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl