Direct naar de content

‘De fiets als nieuwe heilige koe’

Fietsplan 2016-2018 'Fietsen heeft voorrang'

Vele verkeerslichten zijn de afgelopen periode fietsvriendelijker afgesteld. Niet voor niets, want de Rotterdamse fietsers vinden dat ze te lang moeten wachten bij verkeerslichten. Meer groen licht is een van de actiepunten uit het Fietsplan ‘Fietsen heeft voorrang’ 2016-2018.

In september is reactie gevraagd op het concept-fietsplan. Dat leverde direct 35 locaties op waar fietsers vinden dat ze te lang moeten wachten. Deze zijn stuk voor stuk onderzocht. Voor de meeste locaties bleek zeker winst te boeken. De gemeente heeft op de eerste tien plekken verbeteringen doorgevoerd als fietsers tegelijk groen te geven met auto’s in dezelfde richting en standaard groen te geven, waar dat voorheen standaard rood was. Aan de overige locaties wordt gewerkt.

Fietsplan
Meer groen licht voor fietsers is een van de 30 actiepunten uit het Fietsplan Rotterdam 2016-2018 ‘Fietsen heeft voorrang’, dat wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid enmobiliteit) voor vaststelling naar de gemeenteraad heeft gestuurd. “De komende drie jaar krijgt de fiets een prominente rol bij het bereikbaar houden van de stad. Want fietsen is gezond en draagt bij aan gezondere lucht in de stad. De fiets is in Rotterdam de nieuwe heilige koe”, aldus wethouder Langenberg. Eind 2018 moeten 10% meer fietsers rijden op de belangrijkste routes naar de binnenstad. Daarnaast krijgen de fietsers meer ruimte, comfort en snelheid. Het college trekt hier zes miljoen euro extra voor uit. Dit komt bovenop de reguliere investeringen in buitenruimte en onderhoud, waar oa. fietspaden onderdeel van zijn.

Vele reacties
De gemeente ontving 435 reacties op het concept-fietsplan. Het merendeel is afkomstig van de online fietscommunity fietsfan010 en de gebiedscommissies. Op onderdelen is het fietsbeleid naar aanleiding van de consultatie aangepast. Zo gaat meer aandacht gaat naar de verlichting van fietspaden. Extra maatregelen moeten zorgen voor meer brommers die rijden op de rijbaan. En de gemeente gaat sneller onderzoek doen naar de uitbreiding van de fietsenstalling aan de noordzijde van het Centraal Station.

Top 3
Velen deden de suggestie om specifieke situaties in de stad aan te pakken. De gebieden worden gevraagd eerst met een top 3 van fietsprioriteiten te komen. Fietsers kunnen via fietsfan010 blijven meedenken met de uitvoering van de actiepunten. Bijvoorbeeld nog meer fietsvriendelijk af te stellen verkeerslichten zijn op dit platform dan ook welkom.

Rotterdamse Mobiliteitsagenda
Het Fietsplan maakt samen met de plannen op het gebied van Parkeren, Verkeersveiligheid en de toekomst van het stedelijke verkeer 2016-2030+, onderdeel uit van de Rotterdamse Mobiliteitsagenda (RMA). Samen met de Koersnota Luchtkwaliteit, geeft de RMA uitvoering aan het Rotterdamse mobiliteitsbeleid.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anna Feiner, bestuursvoorlichter wethouder Langenberg, 06 – 22 04 96 57 of amj.feiner@rotterdam.nl

Klik hier voor de Fietsfacts van Rotterdam