Terugblik Algemene beschouwingen en Begrotingsraad

In de eerste versie van het raadsbericht was van een aantal moties nog niet de laatste versie gelinkt. Dit is inmiddels bijgewerkt. U kunt hieronder doorklikken naar de bijgewerkte versie van het bericht.


Noot voor de redactie:

In dit raadsbericht staan de besluiten die tijdens de gemeenteraadsvergadering genomen zijn. Niet elk debat leidde tot besluitvorming. Niet alle besproken onderwerpen worden in het raadsbericht aangehaald. Voor de concrete politiek-inhoudelijke inbreng wordt verwezen naar de fracties. Aan deze berichten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor meer informatie: Lindi Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.
 


Skip to content