Mededelingen gemeenteraadsvergadering

Donderdag 28 januari, 10.00 uur, raadzaal

De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Regeling van Werkzaamheden

Tweeminutendebat

Naar verwachting zal het agendapunt 'Programma duurzaam' doorgeschoven worden naar de volgende vergadering.

De raad beslist bij vaststelling van de agenda of de bovenstaande verzoeken worden gehonoreerd.

Aan het begin van de vergadering wordt de heer S. (Stefan) Kroon (D66)  geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad. De heer J.J.P. (Pascal) Lansink – Bastemeijer (VVD) wordt benoemd als burgerlid van een commissie.

Aan het einde van de vergadering neemt de raad afscheid van mevrouw S. (Salima) Belhaj (D66).

Live uitzending en vergaderstukken
De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem. Ook zijn de beelden terug te zien per agendapunt en per spreker. Verder kunt u hier alle vergaderstukken raadplegen.


Noot voor de redactie:

In dit bericht staan de onderwerpen die morgen aanvullend op de agenda worden besproken tijdens de raadsvergadering die begint om 10.00 uur in de raadzaal. De agenda ontving u afgelopen vrijdag.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening raadsgriffie Rotterdam, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.


Skip to content