Mededelingen digitale raadsvergadering

Donderdag 18 februari, 10.00 uur

De gemeenteraad vergadert digitaal. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Verzoeken raadsleden
De volgende verzoeken zijn ontvangen om aanvullend op de agenda te behandelen:

Besluitvorming
De gemeenteraad stemt deze raadsvergadering digitaal. Nadat de stemming voor een motie of voorstel gesloten is, maakt de voorzitter de stemuitslag bekend. Ook kunt u direct op het raadsinformatiesysteem de uitslag terugzien. Ververs hiervoor de pagina met de agenda en klap het betreffende agendapunt open.

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 – 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.


Skip to content