Commissiebericht

Activiteiten raadscommissies 15 en 16 juni

Alle raadscommissies, behalve de commissie Gebieden, bespreken komende week de Jaarrekening 2015, het verslag van de accountant en het COR-advies (COR = Commissie tot Onderzoek van de Rekening). De commissie Gebieden vergaderde op 9 juni al over de stukken. Het raadsdebat over de jaarstukken 2015 vindt plaats op donderdag 23 juni. Hieronder vindt u  de tijdstippen en eventuele aanvullende agendapunten per commissie.
 

Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte
Datum:  woensdag 15 juni
Aanvangstijd:  9.00 uur  –  NB: gewijzigde aanvangstijd
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2015
 • Aanpak Kralingse Plas en problematiek blauwalg
 • Principebesluit verzelfstandiging kinderboerderijen en Natuur- en Milieueducatie
 • Ontwikkelingen Recreatieschappen en Koepelschap Buitenstedelijk Groen
 • Afdoeningsvoorstel motie-Sies e.a. 'Businesscase kapitaalgoederen'

Commissie Werk en Inkomen, Participatie en Volksgezondheid
Datum:  woensdag 15 juni
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2015

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport

Datum:  woensdag 15 juni
Aanvangstijd:  14.00 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2015
 • Jaarverslag BOOR 2015, eerste voortgangsrapportage BOOR 2016 en Vervolg evaluatie BOOR
 • Aanvraag Stichting voor Evangelische Scholen tot plaatsing nieuwe basisschool
   

Commissie Economie, Haven, Mobiliteit en Duurzaamheid
Datum:  woensdag 15 juni
Aanvangstijd:  19.30 uur
Locatie:  zaal 7 stadhuis

Commissievergadering

 • Veiligheidscontour Eemhaven-Distripark Albrandswaard
 • Recreatiestrand Tweede Maasvlakte
 • Jaarstukken 2015
 • Faillissement Stichting WorldExpo 2015
 • Kabinetsstandpunt WorldExpo 2025
   

Commissie Veiligheid, Organisatie en Financiën
Datum:  donderdag 16 juni
Aanvangstijd: 14.00 uur
Locatie:  raadzaal stadhuis

Commissievergadering

 • Jaarstukken 2015
 • Voorstel tot wijziging verordening rechtspositie wethouders
 • Wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam 2012
 • Tussenstand Collegeprogramma Rotterdam 2014-2018

Op www.ris.rotterdam.nl zijn de agenda’s van commissievergaderingen te vinden. De commissievergaderingen worden live uitgezonden op http://rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.


Noot voor de redactie:

U bent van harte welkom de commissievergaderingen bij te wonen. De commissievergaderingen vinden plaats in zaal 7 van het stadhuis tenzij anders aangegeven.

Als u radio- of TV/filmopnames wilt maken van de vergadering of de bespreking van agendapunten, dan wordt u verzocht dat – het liefste voor aanvang van de vergadering – aan te geven bij de betreffende griffier of secretaris. Er zijn mogelijkheden aanwezig hoogwaardig geluid af te tappen.

Voor meer informatie: Patrick Schouteten, hoofd communicatie en dienstverlening, 06 51 81 25 08 of p.schouteten@griffie.rotterdam.nl.
 


Skip to content