Commissiebericht

Commissievergaderingen 14 oktober

De commissies vergaderen digitaal. Het publiek en de pers kunnen de vergaderingen live volgen via het raadsinformatiesysteem.

Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport
Datum: woensdag 14 oktober
Aanvangstijd: 9.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Onderzoek ketenaanpak huiselijk geweld
  • Rapportage eerste kwartaal 2020 en vierde kwartaal 2019 Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Commissie Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit
Datum: woensdag 14 oktober
Aanvangstijd: 19.30 uur
Locatie: digitaal

Commissievergadering

  • Afwegingskader Vervoerplannen MRDH

Vergaderstukken en live uitzending
De commissievergaderingen worden live uitgezonden. De uitzendingen, agenda’s en stukken vindt u op rotterdam.raadsinformatie.nl. Ook zijn hier achteraf de beelden terug te zien per agendapunt.

Inspreken
Vanwege de coronacrisis vergaderen de commissies digitaal. Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp dat op de agenda staat persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u uw inbreng schriftelijk of door middel van een audioboodschap tot twee werkdagen voor de commissievergadering sturen naar de secretaris van de commissie (info@griffie.rotterdam.nl). Uw inbreng wordt dan toegevoegd aan de stukken op de agenda. Het is daarnaast ook weer mogelijk fysiek in te spreken (let op: dit geldt dus nog niet voor alle commissievergaderingen). Neem hiervoor contact op met de secretaris van de commissie.


Noot voor de redactie:

Skip to content