Zomerreces gemeenteraad

Reces van 20 juli t/m 28 augustus

Van maandag 20 juli tot en met vrijdag 28 augustus 2020 is de gemeenteraad met zomerreces. In deze periode zijn er geen vergaderingen.

Op dinsdag 1 september staat de gemeenteraad stil bij het 100-jarig jubileum van de raadzaal. Op 1 september 1920 werd de raadzaal in het stadhuis voor het eerst in gebruik genomen door de Rotterdamse gemeenteraad.

Op woensdag 2 en donderdag 3 september zijn er naar verwachting commissievergaderingen en een actualiteitenraad. Donderdag 10 september is de eerste raadsvergadering na het reces. Meer informatie over de agenda’s ontvangt u zoals altijd in de week voorafgaand aan de vergaderingen.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content