Persmoment advies gemeenteraad herbenoeming burgemeester

Donderdag 2 juli, 23.45 uur, raadzaal stadhuis

Om 23.45 uur geeft plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Jan Willem Verheij, in aanwezigheid van de voorzitter vertrouwenscommissie Lies Roest en raadsgriffier Isabelle Broeders, voor de pers een verklaring naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad over de aanbeveling met betrekking tot de herbenoeming van de burgemeester.

Persaccreditatie
Vanwege de beveiligings- en coronamaatregelen dient u zich voor dit persmoment aan te melden. Zonder aanmelding wordt de toegang door de beveiliging geweigerd.

Tot 23.30 uur kunt u zich aanmelden bij Lindi Bor via 06 – 14 64 31 29 om bij dit persmoment aanwezig te zijn. Naast uw naam en mediaorganisatie, dient u op te geven welke apparatuur u meeneemt. Vanwege een beperkt aantal beschikbare plekken worden maximaal twee personen per mediaorganisatie toegelaten.

Na bevestiging van uw aanmelding kunt u vanaf ongeveer 23.15 uur via de tuiningang (zijde Doelwater!) het stadhuis betreden. Uw aanmelding wordt gecheckt in de hal. Vervolgens kunt u uw spullen opstellen in de raadzaal.


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content