Onderwerpen commissie corona

Donderdag 14 mei, 10.00 uur, digitaal

Het presidium heeft besloten om een tijdelijke commissie corona in te stellen. Deze commissie bespreekt met collegeleden en elkaar alle mogelijke corona-gerelateerde onderwerpen die onze stad en de inwoners kunnen raken.

De vergadering vindt op afstand plaats en wordt via het raadsinformatiesysteem live uitgezonden.

Onderwerpen op de agenda
De volgende onderwerpen staan op de agenda om tijdens de commissie corona te behandelen:

Vergaderstukken en live uitzending
U kunt doorklikken om alle vergaderstukken te raadplegen. De vergadering wordt live uitgezonden via ons raadsinformatiesysteem en is daar ook achteraf terug te kijken.

Publiek en pers
De commissievergaderingen vinden digitaal plaats en dus niet in het stadhuis. Het publiek en de pers kunnen de vergadering live volgen via het raadsinformatiesysteem


Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Lindi Jansen-Bor, communicatie raadsgriffie Rotterdam, 06 - 14 64 31 29 of l.bor@griffie.rotterdam.nl.   Persaccreditatie Bij fysieke vergaderingen is een maximumaantal plaatsen beschikbaar voor de pers (aanmelden verplicht!). De perstribune is helaas beperkt toegankelijk. Bij meerdere aanmeldingen wordt daarom uitgeweken naar de publieke tribune. Het is daarom tijdelijk wel toegestaan foto- en filmopnamen te maken vanaf de publieke tribune. Inzoomen op documenten of schermen van raadsleden is niet toegestaan. In en rondom het stadhuis worden afstandsmaatregelen gehanteerd. U dient altijd anderhalve meter afstand van andere mensen te houden. Let op: om toegelaten te worden tot de vergadering moet u zich uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering aanmelden. Zonder vooraanmelding wordt de toegang geweigerd. U meldt zich aan via Lindi Jansen-Bor (06 - 14 64 31 29).

Skip to content